مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
توصیه های برقی
بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

بایگانی موضوعی ‘تعرفه’

تعرفه گازبهای سال ۹۶

1 (2)

2

3 (2)

تعرفه گازبهای سال ۹۴

مشترکین خانگی – هفت ماه اول سال

تصویر با کلیک قابلیت بزرگنمایی دارد

tarif94-1

مشترکین خانگی – پنج ماه دوم سال

تصویر با کلیک قابلیت بزرگنمایی دارد

tarif94-2

مشترکین صنعتی – عمومی – سایر

تصویر با کلیک قابلیت بزرگنمایی دارد

tarif94-3

تعرفه گازبهای سال ۹۳

جدول تعرفه گازبهای مشترکین خانگی گاز طبیعی در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۳ (اقلیم ۲)

۲-۶-۲

«اقلیم ۲ در استان قم شامل بخش کهک، بخش دستجرد و بخش سلفچگان می شود»

جدول تعرفه گازبهای مشترکین خانگی گاز طبیعی در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ (اقلیم ۲)

۲-۶-۱

«اقلیم ۲ در استان قم شامل بخش کهک، بخش دستجرد و بخش سلفچگان می شود»

جدول تعرفه گازبهای مشترکین خانگی در ۵ ماه آخر سال ۱۳۹۳(اقلیم ۳)

۳-۵-۲

«اقلیم ۳ در استان قم شامل شهرستان قم، شهر قنوات و شهر جعفریه می شود»

جدول تعرفه گازبهای مشترکین خانگی گاز طبیعی در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳ (اقلیم ۳)

۳-۷-۱

«اقلیم ۳ در استان قم شامل شهرستان قم، شهر قنوات و شهر جعفریه می شود»

تعرفه گازبهای سال ۹۰

غیر خانگی

هفت ماه اول سال

CD81CD2EB9E7564D76781C

خانگی

هفت ماه اول سال

843462C649EC784C770FF7

 

تعرفه فروش گاز (۸۳)

نحوه محاسبه گاز بها و نرخ تعرفه های مختلف

حسب ابلاغ شماره ۲۶۰-۱/۲۸ مورخ ۵/۲/۸۳  وزیر محترم نفت بهای فروش گاز طبیعی به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

شماره تعرفه نوع مصرف شامل گاز بهاء

(ریال)

۱ خانگی(متوسط)   ۸۰
۲ عمومی گروه۱ اماکن و تاسیسات دولتی ، کسب و خدمات ۲۰۰
گروه۲ آموزش ، پرورشی ، مدارس علوم دینی ، مؤسسات خیریه ، اماکن مذهبی ، مراکز شبانه روزی ، معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) ۷۰
گروه۳ مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ۳۵
گروه۴ نانوائیها ، گرمابه ها ۲۵
۳ صنعتی گروه۱ واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامپروری، هتل ها، مسافرخانه ها ۵/۱۳۸

 

گروه۲ پالایشگاه و تلمبه خانه ها (در مالکیت وزارت نفت) ۳۵
پتروشیمی تولید کود اوره ۴۰
سایر پتروشیمی های دولتی ۹۰
گروه۳ نیروگاهها (در مالکیت وزارت نیرو) ۳/۲۹
گروه۴ حمل ونقل (برای ایستگاههای CNG) ۶۰

 

* مرجع تعیین و تشخیص نوع اشتراک مصرف کنندگان ، شرکت ملی گاز بوده و شرکتهای تابعه آن بوده و برای مشترکین لازم الاتباع می باشد .

 

۲۷ تیر ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
آمار بازدید