منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


 

چشم انداز


 

خط مشی مدیریت یکپارچه


 

نقشه فرایندهای شرکت گاز استان قم


بایگانی موضوعی

بایگانی موضوعی ‘تعرفه’

تعرفه گازبهای سال ۹۶

1 (2)

2

3 (2)

تعرفه گازبهای سال ۹۴

مشترکین خانگی – هفت ماه اول سال

تصویر با کلیک قابلیت بزرگنمایی دارد

tarif94-1

مشترکین خانگی – پنج ماه دوم سال

تصویر با کلیک قابلیت بزرگنمایی دارد

tarif94-2

مشترکین صنعتی – عمومی – سایر

تصویر با کلیک قابلیت بزرگنمایی دارد

tarif94-3

تعرفه گازبهای سال ۹۳

جدول تعرفه گازبهای مشترکین خانگی گاز طبیعی در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۳ (اقلیم ۲)

۲-۶-۲

«اقلیم ۲ در استان قم شامل بخش کهک، بخش دستجرد و بخش سلفچگان می شود»

جدول تعرفه گازبهای مشترکین خانگی گاز طبیعی در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ (اقلیم ۲)

۲-۶-۱

«اقلیم ۲ در استان قم شامل بخش کهک، بخش دستجرد و بخش سلفچگان می شود»

جدول تعرفه گازبهای مشترکین خانگی در ۵ ماه آخر سال ۱۳۹۳(اقلیم ۳)

۳-۵-۲

«اقلیم ۳ در استان قم شامل شهرستان قم، شهر قنوات و شهر جعفریه می شود»

جدول تعرفه گازبهای مشترکین خانگی گاز طبیعی در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳ (اقلیم ۳)

۳-۷-۱

«اقلیم ۳ در استان قم شامل شهرستان قم، شهر قنوات و شهر جعفریه می شود»

تعرفه گازبهای سال ۹۰

غیر خانگی

هفت ماه اول سال

CD81CD2EB9E7564D76781C

خانگی

هفت ماه اول سال

843462C649EC784C770FF7

 

تعرفه فروش گاز (۸۳)

نحوه محاسبه گاز بها و نرخ تعرفه های مختلف

حسب ابلاغ شماره ۲۶۰-۱/۲۸ مورخ ۵/۲/۸۳  وزیر محترم نفت بهای فروش گاز طبیعی به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

شماره تعرفه نوع مصرف شامل گاز بهاء

(ریال)

۱ خانگی(متوسط)   ۸۰
۲ عمومی گروه۱ اماکن و تاسیسات دولتی ، کسب و خدمات ۲۰۰
گروه۲ آموزش ، پرورشی ، مدارس علوم دینی ، مؤسسات خیریه ، اماکن مذهبی ، مراکز شبانه روزی ، معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) ۷۰
گروه۳ مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ۳۵
گروه۴ نانوائیها ، گرمابه ها ۲۵
۳ صنعتی گروه۱ واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامپروری، هتل ها، مسافرخانه ها ۵/۱۳۸

 

گروه۲ پالایشگاه و تلمبه خانه ها (در مالکیت وزارت نفت) ۳۵
پتروشیمی تولید کود اوره ۴۰
سایر پتروشیمی های دولتی ۹۰
گروه۳ نیروگاهها (در مالکیت وزارت نیرو) ۳/۲۹
گروه۴ حمل ونقل (برای ایستگاههای CNG) ۶۰

 

* مرجع تعیین و تشخیص نوع اشتراک مصرف کنندگان ، شرکت ملی گاز بوده و شرکتهای تابعه آن بوده و برای مشترکین لازم الاتباع می باشد .

 

۲۹ شهریور ۱۳۹۸

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید