اینستاگرام     آپارات

منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


 

چشم انداز


 

خط مشی مدیریت یکپارچه


 

نقشه فرایندهای شرکت گاز استان قم


بایگانی موضوعی

راهنمای میز خدمت شرکت گاز استان قم

اشتراک پذیری

اشتراک-پذیری

تغییر نام

تغییر-نام

 

قبض المثنی

قبض-المثنی

قطع و وصل و توسعه سیستم

قطع-و-وصل-و-توسعه-سیستم

 

نصب علمک

نصب-علمک

 

درخواست نقشه های تأسیسات

درخواست-نقشه-های-تأسیسات

 

درخواست خط سیر

درخواست-خط-سیر

 

ترسیم نقشه های متقاضی شهر و روستا

ترسیم-نقشه-های-متقاضی-شهر-و-روستا

 

تأیید نقشه های آورده شده توسط متقاضی با نقشه بردار و با پیمانکار

تأیید-نقشه-های-آورده-شده-توسط-متقاضی-با-نقشه-بردار-و-با-پیمانکار

 

بیمه حوادث مشترکین واحدهای مسکونی

بیمه-حوادث-مشترکین-واحدهای-مسکونی

 

بررسی بازار

بررسی-بازار

 

۲۲ مرداد ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید
صرفه جویی در مصرف آب