منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

راهنمای میز خدمت شرکت گاز استان قم

اشتراک پذیری

اشتراک-پذیری

تغییر نام

تغییر-نام

 

قبض المثنی

قبض-المثنی

قطع و وصل و توسعه سیستم

قطع-و-وصل-و-توسعه-سیستم

 

نصب علمک

نصب-علمک

 

درخواست نقشه های تأسیسات

درخواست-نقشه-های-تأسیسات

 

درخواست خط سیر

درخواست-خط-سیر

 

ترسیم نقشه های متقاضی شهر و روستا

ترسیم-نقشه-های-متقاضی-شهر-و-روستا

 

تأیید نقشه های آورده شده توسط متقاضی با نقشه بردار و با پیمانکار

تأیید-نقشه-های-آورده-شده-توسط-متقاضی-با-نقشه-بردار-و-با-پیمانکار

 

بیمه حوادث مشترکین واحدهای مسکونی

بیمه-حوادث-مشترکین-واحدهای-مسکونی

 

بررسی بازار

بررسی-بازار

 

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب