منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


 

چشم انداز


 

خط مشی مدیریت یکپارچه


 

نقشه فرایندهای شرکت گاز استان قم


بایگانی موضوعی

بایگانی ماهانه

پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم – قم تهران- روزنامه کیهان ۱۸/۴/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم – قم تهران را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

الف – شرح مختصر کار:

۱- لوله گذاری لوله های به قطر ۲ ، ۴ ، و ۶ اینچ به طول تقریبی ۲۴۷۲۰ متر با فشار ۶۰ PSI.

۲- لوله گذاری لوله های به قطر  ۴ و ۶ اینچ به طول تقریبی ۲۰۰ متر با فشار ۲۵۰ PSI.

۳- نصب یک دستگاه کابینتی تقلیل فشار ۱۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت.

۴- نصب یک دستگاه کابینتی تقلیل فشار ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت.

۵- نصب تعداد ۷۰۰ انشعاب خانگی و تجاری.

ب – محل اجرای کار:

محل اجرای کار ” شرکت گاز استان قم ” می باشد.

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۲۷۰ روز تقویمی.

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴- دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی . 

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه  اطلاعاتی و ارزیابی به نشانی قم : خیابان امام خمینی (ره) حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق  ۳۰۴ مراجعه نمایند.

توضیح اینکه : اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما  ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

 

فرمهای گزارش عملکرد

فرم گزارش ماهانه عملکرد پژوهشی شرکتهای تابعه و مناطق عملیاتی (ویرایش ششم، اردیبهشت ماه ۸۶)

PDF Format-117KB

Word Format-173KB

 

پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم قم – تهران – روزنامه محلی ایمان ۶/۴/۸۵

پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم قم – تهران – روزنامه محلی ایمان ۶/۴/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم – قم تهران را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

الف – شرح مختصر کار:

۱- لوله گذاری لوله های به قطر ۲ ، ۴ ، و ۶ اینچ به طول تقریبی ۲۴۷۲۰ متر با فشار ۶۰ PSI.

۲- لوله گذاری لوله های به قطر  ۴ و ۶ اینچ به طول تقریبی ۲۰۰ متر با فشار ۲۵۰ PSI.

۳- نصب یک دستگاه کابینتی تقلیل فشار ۱۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت.

۴- نصب یک دستگاه کابینتی تقلیل فشار ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت.

۵- نصب تعداد ۷۰۰ انشعاب خانگی و تجاری.

ب – محل اجرای کار:

محل اجرای کار ” شرکت گاز استان قم ” می باشد.

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۲۷۰ روز تقویمی.

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴- دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی . 

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه  اطلاعاتی و ارزیابی به نشانی قم : خیابان امام خمینی (ره) حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق  ۳۰۴ مراجعه نمایند.

توضیح اینکه : اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما  ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

 

۲۹ شهریور ۱۳۹۸

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید