منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

نظارت بر اجرای پروژه ها از طریق مهندسین مشاور – روزنامه کیهان ۲۲/۵/۸۵

نظارت بر اجرای پروژه ها از طریق مهندسین مشاور – روزنامه کیهان ۲۲/۵/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد نظارت بر اجرای پروژه های خود را از طریق مهندسین مشاور واجد صلاحیت به انجام برساند.

مدت پیمان : مدت نظارت کارگاهی ( دو سال) و نظارت عالیه ( سه سال) می باشد.

محل اجرا : محل اجرای پروژه های در محدوده شرکت گاز استان قم می باشد.

شرایط متقاضی :

۱- داشتن شخصیت حقوقی.

۲- داشتن امکانات و نیروی متخصص .

۳-داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع فراخوان .

۴- داشتن گروه و پایه مناسب و ظرفیت و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

متقاضیانی که دارای شرایط مندرج در سرفصلهای فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ، میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضای کتبی به منظور تشکیل و تکمیل سوابق شرکتی خود و یا در صورت لزوم جهت اخذ اطلاعات بیشتر به آدرس : قم ، حدفاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شمار ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۳ امور قراردادها ، مراجعه نمایند


 

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت گاز استان قم

برادر ارجمند جناب آقای هوشنگ محمدی

با توجه به تصمیمات متخذه در مجمع عمومی مورخ ۱۸/۴/۸۵ و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، بدینوسیله به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گاز استان قم منصوب می‌گردید.
امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره ‌مندی از نیروهای متعهد و باتجربه در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
لازم است از خدمات جناب آقای مهرداد کاشانی در طول دوران تصدی مسئولیت ایشان قدردانی نماید.

و من ا… التوفیق
سیدرضا کسائی‌زاده
معاون وزیر نفت و مدیر عامل

 

اجرای عملیات پروژه گازرسانی به روستاهای سراجه،مومن آباد،دولت آباد و نواران از توابع شهر قنوات – روزنامه کیهان ۱۰/۵/۸۵

اجرای عملیات پروژه گازرسانی به روستاهای سراجه،مومن آباد،دولت آباد و نواران- روزنامه کیهان- ۱۰/۵/۸۵ نوبت دوم – مهلت تا ۲۰/۵/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به روستاهای سراجه،مومن آباد،دولت آباد و نواران از توابع شهر قنوات را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

الف – شرح مختصر کار :

۱-لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ ،۹۰،۱۱۰،۱۲۵ و ۱۶۰میلیمترپلی اتیلن و ۶ اینچ فولادی با فشار ۶۰psi به طول تقریبی۱۸۹۰۰ متر.

۲-لوله گذاری خط تغذیه به قطر۴اینچ با فشار۲۵۰psi به طول تقریبی ۳۵۰۰ متر

۳- نصب تعداد ۳۹۰ انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری.

۴-نصب یک ایستگاه تقلیل فشار T.B.S به ظرفیت ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت.

ب- محل اجرای کار:

محل اجرای کار (روستاهای توابع شهر قنوات از استان قم) می باشد.

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۱۸۰ روز تقویمی.

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز .

۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴-دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداقل رتبه مورد نیاز ، رتبه ۴ سازمان مدیریت میباشد).

کلیه پیمانکاران واجد شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند.

توضیح اینکه :اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

 

اجرای عملیات پروژه گازرسانی به روستاهای گیو ، عیسی آباد و طینوج از توابع شهر دستجرد-روزنامه کیهان ۱۰/۵/۸۵ نوبت دوم

نوبت دوم – روزنامه کیهان – ۱۰ /۵/۸۵ مهلت تا ۲۰/۵/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به روستاهای گیو ، عیسی آباد و طینوج از توابع شهر دستجرد را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

الف- شرح مختصر کار:

۱-لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ ، ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۵ و ۱۶۰ میلیمتر پلی اتیلن و ۶ اینچ فولادی با فشار ۶۰PSI به طول تقریبی ۱۵۷۶۴ متر.

۲-لوله گذاری خط تغذیه به قطر۴ اینچ با فشار۲۵۰PSI به طول تقریبی ۸۲ متر.

۳-نصب تعداد ۷۸۰ انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری.

۴-نصب یک ایستگاه تقلیل فشار T.B.S به ظرفیت ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت.

ب- محل اجرای کار :

محل اجرای کار  (روستاهای توابع شهر دستجرد از استان قم) می باشد.

ج-شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۳۰۰ روز تقویمی.

۲-توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی .

۴-دارا بودن مدرک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداقل رتبه مورد نیاز رتبه ۴ سازمان مدیریت)

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه  اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ،ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند.توضیح اینکه:اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

 

اجرای عملیات پروژه گازرسانی به روستاهای خلج آباد و خدیجه خاتون از توابع استان قم -روزنامه کیهان ۱۰/۵/۸۵ نوبت دوم

نوبت دوم -روزنامه کیهان ۱۰/۵/۸۵- مهلت تا ۲۰/۵/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به روستاهای خلج آباد و خدیجه خاتون از توابع استان قم را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

الف- شرح مختصر کار:

۱-لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ ، ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۵ و ۱۶۰ میلیمتر پلی اتیلن و ۶ اینچ فولادی با فشار ۶۰PSI به طول تقریبی ۸۵۰۲ متر.

۲-لوله گذاری خط انتقال به قطر۴ اینچ با فشار۱۰۰۰PSI به طول تقریبی ۱۲۰ متر.

۳-نصب تعداد۲۲۷ انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری.

۴-نصب یک ایستگاه تقلیل فشار T.B.S – C.G.S به ظرفیت ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت.

ب- محل اجرای کار :

محل اجرای کار  (روستاهای توابع استان قم) می باشد.

ج-شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۱۲۰ روز تقویمی.

۲-توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی .

۴-دارا بودن مدرک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداقل رتبه مورد نیاز رتبه ۴ سازمان مدیریت)

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه  اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ،ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند.توضیح اینکه:اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

 

تامین خودروهای استیجاری-روزنامه محلی ایمان- نوبت دوم ۲۵/۴/۸۵

تامین خودروهای استیجاری – آگهی نوبت دوم روزنامه محلی ایمان ۲۵/۴/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد جهت تامین خودروهای استیجاری خود از طریق مناقصه اقدام نماید . لذا از متقاضیان واجد شرایط ( تعیین صلاحیت اداره کار) ، درخواست میشود جهت اعلام آمادگی و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۰ روز به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان شرکت گاز ، طبقه سوم ، اطاق ۳۰۳ ، امور قراردادها مراجعه نمایند.

میزان ضمناتنامه شرکت در مناقصه مذکور ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال می باشد که پیمانکار موظف است به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش نقدی به همراه اسناد تحویلی ارائه نماید.

 

خرید ۶ قلم کنتور گاز خانگی – روزنامه کیهان ۲۵/ ۴/ ۸۵

آگهی مناقصه عمومی – شماره ۱۱۴۵- خرید ۶ قلم کنتور گاز خانگی- روزنامه کیهان ۲۵/۴/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر ۶ قلم کنتور گاز خانگی به میزان کل ۱۱۸۶۰ عدد به شرح زیر از مناقصه عمومی خریداری نماید . از سازندگان و تامین کنندگان داخلی واجد شرایط دعوت میشود مراتب آمادگی خود را حداکثر یک هفته بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به دفتر خدمات کالای این شرکت اعلام نمایند.DAMESTIC GAS METERS G4,G6,G19.G25.G40,G65

نشانی:قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم،صندوق پستی ۳۵۷۹

تلفن دفتر خدمات کالا:(۶۱۲۱۲۵۳-۰۲۵۱) * تلفکس : (۶۶۱۹۴۳۰-۰۲۵۱)


 

پروژه انجام خدمات عمومی،تنظیفات،باغبانی و آبدارخانه-روزنامه محلی ایمان ۲۶/۴/۸۵

پروژه انجام خدمات عمومی،تنظیفات،باغبانی و آبدارخانه-روزنامه محلی ایمان ۲۶/۴/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه انجام خدمات عمومی ، تنظیفات ، باغبانی و آبدارخانه را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

الف – شرح مختصر کار:

۱-شامل خدمات آبدارخانه ای ، خدمات امور نظافت،خدمات دفتری رفاهی و اجتماعی،خدمات چاپ و تکثیر،خدمات مستغلات و تاسیسات، خدمات باغبانی و …….

ب – محل اجرای کار:

محل اجرای کار (استان قم ) می باشد

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱-توانائی انجام کار  در مدت ۳۶۵ روز تقویمی.

۲-توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴-تعیین صلاحیت شده اداره کار باشد.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس: قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ،طبقه سوم، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند.توضیح اینکه:اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

خرید شیرهای فولادی – روزنامه کیهان ۲۸/۴/۸۵

روزنامه کیهان -۲۸/۴/۸۵-نوبت اول

شرکت گاز استان قم در نظر دارد ۲ قلم شیرهای فولادی گاز به میزان کل ۶ عدد به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید ، از سازندگان و تامین کنندگان داخلی واجد شرایط دعوت میشود مراتب آمادگی خود را حداکثر یک هفته بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به دفتر خدمات کالای این شرکت اعلام نمایند.

شیرهای فولادی مجهز به سیستم LINE BREAK

BALL VALVE16″ , CL:600 EQUIPED

WITH L.B SYS QTY : 2 NO

BALL VALVE24″ CL:600 EQUIPED

WITH L.B SYS , QTY :4NO

نشانی : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ ، صندوق پستی : ۳۵۷۹

تلفن دفتر خدمات کالا :  ۶۱۲۱۲۵۳ -۰۲۵۱

تلفکس : ۶۶۱۹۴۳۰- ۰۲۵۱


 

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب