منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

نظارت بر اجرای پروژه ها از طریق مهندسین مشاور – روزنامه کیهان نوبت دوم ۲/ ۶/۸۵

نظارت بر اجرای پروژه ها از طریق مهندسین مشاور – روزنامه کیهان – نوبت دوم۲/۶/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد نظارت بر اجرای پروژه های خود را از طریق مهندسین مشاور واجد صلاحیت به انجام برساند.

مدت پیمان : مدت نظارت کارگاهی ( دو سال) و نظارت عالیه ( سه سال) می باشد.

محل اجرا : محل اجرای پروژه های در محدوده شرکت گاز استان قم می باشد.

شرایط متقاضی :

۱- داشتن شخصیت حقوقی.

۲- داشتن امکانات و نیروی متخصص .

۳-داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع فراخوان .

۴- داشتن گروه و پایه مناسب و ظرفیت و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

متقاضیانی که دارای شرایط مندرج در سرفصلهای فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ، میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضای کتبی به منظور تشکیل و تکمیل سوابق شرکتی خود و یا در صورت لزوم جهت اخذ اطلاعات بیشتر به آدرس : قم ، حدفاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شمار ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۳ امور قراردادها ، مراجعه نمایند

 

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب