منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

تعاریف

تعاریف

عبارات و اصطلاحات ذیل هنگامی که در مکاتبات ، قراردادهای فروش گاز طبیعی ،تعرفه ها و مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی بکار روند و مفاهیم ذیل را خواهند داشت .

۱- شرکت :

منظور شرکتهای گاز استانی / شهری یا شرکت ملی گاز ایران است .

۲- گاز طبیعی :

مخلوطی از گاز متان و مقدار جزیی ترکیبات دیگر .

۳- متقاضی :

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را از شرکت بنماید .

۴- مشترک :

عبارت است از شخص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد .

۵- انواع مشترک (از لحاظ مقدار مصرف ):

۱-۵- مشترک جزء :

به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با فشار ۴/۱ پوند بر اینج مربع استفاده و یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی کمتر یا برابر با ۱۶۰ متر مکعب باشد .

۲-۵- مشترک عمده :

به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با فشار بیش از ۴/۱ پوند بر اینچ مربع استفاده و یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی بیشتر از ۱۶۰ متر مکعب باشد .

۶- دستگاه اندازه گیری گاز (کنتور / شمارشگر):

دستگاهی است که برای اندازه گیری مقدار مصرف گاز به کار می رود.

۷- پیمان فروش گاز طبیعی :

عبارت است از قراردادی که فی ما بین شرکت ومتقاضی منعقد وطبق مفاد آن جریان گاز مشترک دایر می گردد.

۸- هزینه برقراری انشعاب :

مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری بابت اعطاء امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تامین قسمتی از هزینه های تمام شده تاسیساتی که خطوط انتقال و خطوط تغذیه و شبکه توزیع را به تاسیسات مشترک متصل می نماید، از مشترک اخذ می گردد .

۹- گاز بها :

عبارت است از بهای یک متر مکعب گاز طبیعی ( مبنای محاسبه گاز طبیعی برای مشترکین جزء شمارنده شمارشگر و برای مشترکین عمده متر  مکعب استاندارد ) می باشد.

۱۰- آبونمان ثابت :

عبارت است از مبلغی که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری از مشترکین جزء و عمده اخذ می گردد .

۱۱- انشعاب آزاد :

انشعابی است که برای برقراری آن از مشترک هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب ) دریافت نمی گردد. جهت واگذاری این نوع انشعاب متقاضی می باید متناسب با ظرفیت کنتور ماهیانه مبلغ ثابتی را به عنوان آبونمان آزاد پرداخت نماید.

۱۲- آبونمان آزاد :

عبارت است از مبلغی ثابت که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری از مشترکین جزء / عمده دارای انشعاب آزاد اعلاوه بر آبونمان ثابت عادی اخذ می گردد.

 

تعرفه فروش گاز (۸۳)

نحوه محاسبه گاز بها و نرخ تعرفه های مختلف

حسب ابلاغ شماره ۲۶۰-۱/۲۸ مورخ ۵/۲/۸۳  وزیر محترم نفت بهای فروش گاز طبیعی به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

شماره تعرفه نوع مصرف شامل گاز بهاء

(ریال)

۱ خانگی(متوسط)   ۸۰
۲ عمومی گروه۱ اماکن و تاسیسات دولتی ، کسب و خدمات ۲۰۰
گروه۲ آموزش ، پرورشی ، مدارس علوم دینی ، مؤسسات خیریه ، اماکن مذهبی ، مراکز شبانه روزی ، معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) ۷۰
گروه۳ مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ۳۵
گروه۴ نانوائیها ، گرمابه ها ۲۵
۳ صنعتی گروه۱ واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامپروری، هتل ها، مسافرخانه ها ۵/۱۳۸

 

گروه۲ پالایشگاه و تلمبه خانه ها (در مالکیت وزارت نفت) ۳۵
پتروشیمی تولید کود اوره ۴۰
سایر پتروشیمی های دولتی ۹۰
گروه۳ نیروگاهها (در مالکیت وزارت نیرو) ۳/۲۹
گروه۴ حمل ونقل (برای ایستگاههای CNG) ۶۰

 

* مرجع تعیین و تشخیص نوع اشتراک مصرف کنندگان ، شرکت ملی گاز بوده و شرکتهای تابعه آن بوده و برای مشترکین لازم الاتباع می باشد .

 

مشترکین جزء

مشترکین جزء

  • درخواست نصب شبکه
  • درخواست نصب انشعاب (علمک)
  • اجرای لوله کشی داخلی
  • مدارک مورد نیاز برای اشتراک پذیری
  • نحوه اشتراک پذیری
  • درخواست نصب شبکه

متقاضی / متقاضیان به اداره گاز ناحیه / شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تکمیل مینماید . واحد نصب انشعابات و تجهیزات بر اساس درخواست فوق به محل مراجعه و در صورت نیاز به شبکه مراتب را به متقاضی / متقاضیان اعلام تا نسبت به تهیه نقشه محل مورد نظر از شهرداری اقدام نمایند . واحد مذکور پس از دریافت نقشه تائید شده شهرداری در صورت وجود بر و کف خیابان و ساخت و ساز مناسب مراتب را به واحد انشعابات  و تجهیزات پس از دریافت نقشه طراحی نسبت به اخذ استعلام از سازمانهای آب برق مخابرات و مجوز حفاری از شهرداری اقدام نموده و پس از دریافت پاسخ استعلامات و مجوز حفاری نسبت به اخذ پیمانکار و اجرای شبکه اقدام خواهد نمود

  • درخواست نصب انشعاب (علمک)

متقاضی / متقاضیان به اداره گاز ناحیه یا شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تکمیل مینماید واحد نصب انشعابات وتجهیزات  براساس درخواست فوق به محل مراجعه و اطمینان از مصرف کمتر از ۱۶۰ متر مکعب در ساعت و فشار ۲ پوند و وجود شبکه و سایر شرایط لازم نسبت به تعیین محل علمک اقدام مینماید . متقاضی پس از تعیین محل علمک به اداره گاز ناحیه مراجعه نموده و فرم استعلام و مجوز حفاری را از واحد فوق دریافت و برای اخذ مجوز به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه مینماید . پس از اخذ مجوز حفاری و ارائه آن به واحد نصب انشعابات و تجهیزات نسبت به نصب علمک طبق نوبت اقدام خواهد شد. نصب انشعاب جدید برای متقاضیان در محدوده شهرها و روستاها منوط به عدم وجود موانع قانونی میباشد. توضیح اینکه در صورتیکه مصرف واحد متقاضی علمک بیش از ۱۶۰ پوند و فشار یک چهارم پوند باشد بایستی به واحد هماهنگی فروش مراجعه نمایند.

  • اجرای لوله کشی داخلی

متقاضی یا متقاضیان در صورت وجود علمک گاز میتوانند با مراجعه به شرکتهای گاز رسانی (خصوصی) در سطح شهر و عقد قرارداد اجرای لوله کشی با آنان نسبت به گازکشی واحد مورد نظر خود اقدام نمایند . شرکت مجری موظف است سیستم لوله کشی گاز را با هماهنگی امور بازرسی گاز سامان نظام مهندسی ناحیه شهرستان مربوطه طبق مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان اجرای و نقشه اجرایی آن را به تائید بازرس ان سازمان برساند .امور بازرسی  گاز سازمان نظام مهندسی ناحیه یا شهرستان مربوطه موظف است نقشه تائید شده سیستم لوله کشی گاز متقاضی را به اداره گاز آن ناحیه یا شهرستان ارسال یا تحویل متقاضی نماید.

 

مدارک مورد نیاز برای اشتراک پذیری

۱-        حضور خود مالک یا همسر مالک

۲-        اصل و فتوکپی برگ اول شناسنامه

۳-        تسویه حساب کارت سوخت صادره از پخش فرآورده های نفتی

۴-        تائیدیه نظام مهندسی

۵-        ارائه کد پستی ده رقمی ملک مورد تقاضا

۶-        درصورت عدم حضور مالک نیاز به وکالت نامه محضری میباشد.

۷-   اشتراک پذیری ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی با ارائه معرفی نامه کتبی از بالاترین مقام مسئول خواهد بود

۸-   ارائه فیشهای پرداخت شده هزینه اشتراک پذیری مطابق با ظرفیت کنتور مربوطه  به شماره حساب ۹۰۰۰۳ بانک ملی شعبه شهید زین الدین.

 

ارائه تسهیلات ویژه برای جانبازان بالای ۲۵% ، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ، مساجد و تکایا حسینیه ها ، حوزه های علمیه ، اماکن مقدسه اسلامی واماکن مذهبی اقلیتهای رسمی ، ساختمانهای جدید الاحداث رده های بسیج و کانونهای فرهنگی و ورزشی بسیج که تاریخ صدور و پروانه ساختمانی آنها از ۱/۱/۱۳۷۹ به بعد باشد ، ارائه تائیدیه یا معرفی نامه از بالاترین مقام مسئول.

 

نحوه اشتراک پذیری

متقاضی با در دست داشتن مدارک ذکر شده در بالا به واحد امور مشترکین گاز ناحیه یا شهرستان مراجعه و پس از ارائه مدارک و واریز وجوه اشتراک پذیری طبق فیش صادر شده و تسویه حساب کارت سوخت از ستاد سوخت نسبت به امضاء قرارداد اقدام خواهد نمود.

 

 

 

 

هزینه های برقراری انشعاب مشترکین جزء

هزینه برقراری انشعاب مشترکین جزء در سال ۱۳۹۲
ردیف حداکثرزیربنا حداکثرتعداد واحد ظرفیت کنتور(مترمکعب بر ساعت) هزینه برقراری انشعاب (ریال)
۱ ۱۲۰ ۱ ۴ ۱۰۴۸۰۰۰
۲ ۱۲۰ ۱ ۶ ۱۵۷۰۰۰۰
۳ ۲۵۰ ۲ ۱۰ ۲۶۲۰۰۰۰
۴ ۵۰۰ ۴ ۱۶ ۴۱۸۲۰۰۰
    ۵ ۸۰۰ ۶ ۲۵ ۶۵۵۰۰۰۰
۶ ۱۳۰۰ ۱۰ ۴۰ ۱۰۴۸۰۰۰۰
۷ ۲۰۰۰ ۱۵ ۶۵ ۱۷۰۳۰۰۰۰
۸ ۳۰۰۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲۶۲۰۰۰۰۰
۹ ۵۰۰۰ ۳۰ ۱۶۰ ۴۱۹۲۰۰۰۰

 

 

 

 

تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای سراجه – روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰/۳/۸۶- نوبت دوم

روزنامه جمهوری اسلامی – ۱۰/۳/۸۶-نوبت دوم

آگهی تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای سراجه از توابع بخش مرکزی شهرستان قم

 

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت و به منظور گازرسانی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان قم با اختیارات حاصل از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ و سایر مقررات موضوعه،قصد تصرف و تملک قانونی قطعه زمینی به ابعاد ۱۲×۱۷ متر و به مساحت۲۰۴ متر مربع را در نزدیکی روستای سراجه طبق نقشه / کروکی ذیل ، جهت احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز دارد.

به همین منظور از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق و مالکیت، تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از محل دقیق ایستگاه و رفع هرگونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به دفتر حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم، خیابان امام، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) ومیدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و یا عدم مراجعه در مهلت مقرر ، برابر قوانین اقدام خواهدشد .

 

 

تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای گیو – روزنامه جمهوری اسلامی۱۰/۳/۸۶ – نوبت دوم

روزنامه جمهوری اسلامی – ۱۰/۳/۸۶-نوبت دوم

آگهی تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای گیو از توابع بخش خلجستان شهرستان قم

 

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت و به منظور گازرسانی به روستاهای گیو ، عیسی آباد و تینوج از توابع بخش خلجستان شهرستان قم با اختیارات حاصل از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ و سایر مقررات موضوعه،قصد تصرف و تملک قانونی قطعه زمینی به ابعاد ۱۵×۲۰ متر و به مساحت۳۰۰ متر مربع را در نزدیکی روستای گیو طبق نقشه / کروکی ذیل ، جهت احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز دارد.

به همین منظور از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق و مالکیت، تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از محل دقیق ایستگاه و رفع هرگونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به دفتر حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم، خیابان امام، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) ومیدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و یا عدم مراجعه در مهلت مقرر ، برابر قوانین اقدام خواهدشد .

 

تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای رستگان- روزنامه اطلاعات ۹/۳/۸۶-نوبت دوم

روزنامه اطلاعات – ۹/۳/۸۶-نوبت دوم

آگهی تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای رستگان از توابع بخش خلجستان شهرستان قم

 

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت و به منظور گازرسانی به روستاهای رستگان،آمره و فوجرد از توابع بخش خلجستان شهرستان قم با اختیارات حاصل از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ و سایر مقررات موضوعه،قصد تصرف و تملک قانونی قطعه زمینی به ابعاد ۱۲×۱۷ متر و به مساحت ۲۰۴ متر مربع را در نزدیکی روستای رستگان طبق نقشه / کروکی ذیل ، جهت احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز دارد.

به همین منظور از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق و مالکیت، تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از محل دقیق ایستگاه و رفع هرگونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به دفتر حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم، خیابان امام، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) ومیدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و یا عدم مراجعه در مهلت مقرر ، برابر قوانین اقدام خواهدشد .

 

 

 

تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای وشاره – روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰/۳/۸۶-نوبت دوم

روزنامه جمهوری اسلامی – ۱۰/۳/۸۶-نوبت دوم

آگهی تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای وشاره از توابع بخش خلجستان شهرستان قم

 

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت و به منظور گازرسانی به روستاهای وشاره ، موجان و سرخده از توابع بخش خلجستان شهرستان قم با اختیارات حاصل از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ و سایر مقررات موضوعه،قصد تصرف و تملک قانونی قطعه زمینی به ابعاد ۱۲×۱۷ متر و به مساحت۲۰۴ متر مربع را در نزدیکی روستای وشاره طبق نقشه / کروکی ذیل ، جهت احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز دارد.

به همین منظور از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق و مالکیت، تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از محل دقیق ایستگاه و رفع هرگونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به دفتر حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم، خیابان امام، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) ومیدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و یا عدم مراجعه در مهلت مقرر ، برابر قوانین اقدام خواهدشد .

 

 

 

تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای باقر آباد از توابع بخش جعفر آباد- روزنامه اطلاعات ۹/۳/۸۶-نوبت دوم

روزنامه اطلاعات – ۹/۳/۸۶-نوبت دوم

آگهی تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای باقر آباد از توابع بخش جعفر آباد شهرستان قم

 

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت و به منظور گازرسانی به روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم با اختیارات حاصل از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ و سایر مقررات موضوعه،قصد تصرف و تملک قانونی قطعه زمینی به ابعاد ۱۲×۱۷ متر و به مساحت ۲۰۴ متر مربع را در محور قم – جعفریه ، چهار راه باقرآباد طبق نقشه / کروکی ذیل ، جهت احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز دارد.

به همین منظور از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق و مالکیت، تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از محل دقیق ایستگاه و رفع هرگونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به دفتر حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم، خیابان امام، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) ومیدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و یا عدم مراجعه در مهلت مقرر ، برابر قوانین اقدام خواهدشد .

 

 

تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز محور قم – سلفچگان – روزنامه اطلاعات ۹/۳/۸۶-نوبت دوم

روزنامه اطلاعات – ۹/۳/۸۶-نوبت دوم

آگهی تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز محور قم – سلفچگان

 

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت و به منظور گازرسانی به به اماکن و صنایع موجود در حاشیه محور قم – سلفچگان با اختیارات حاصل از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ و سایر مقررات موضوعه،قصد تصرف و تملک قانونی قطعه زمینی به ابعاد ۱۲×۱۷ متر و به مساحت ۲۰۴ متر مربع واقع در جنب سوهانی حاج حسین کچوئی و پسران طبق نقشه/کروکی ذیل را جهت احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز دارد.

به همین منظور از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق و مالکیت، تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از محل دقیق ایستگاه و رفع هرگونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به دفتر حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم، خیابان امام، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) ومیدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و یا عدم مراجعه در مهلت مقرر ، برابر قوانین اقدام خواهدشد .

 

 

تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز ناحیه صنعتی لنگرود-روزنامه کیهان ۱۰/۳/۸۶-نوبت دوم

روزنامه کیهان – ۱۰/۳/۸۶

آگهی تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز ناحیه صنعتی لنگرود از توابع بخش کهک شهرستان قم

 

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت و به منظور گازرسانی به ناحیه صنعتی لنگرود از بخش کهک شهرستان قم با اختیارات حاصل از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ و سایر مقررات موضوعه،قصد تصرف و تملک قانونی قطعه زمینی به ابعاد ۱۲×۱۷ متر و به مساحت ۲۰۴ متر مربع را در نزدیکی روستای لنگرود طبق نقشه / کروکی ذیل ، جهت احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز دارد.

به همین منظور از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق و مالکیت، تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از محل دقیق ایستگاه و رفع هرگونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به دفتر حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم، خیابان امام، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) ومیدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و یا عدم مراجعه در مهلت مقرر ، برابر قوانین اقدام خواهدشد .

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب