منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

اسناد ارزیابی گازرسانی به روستای طلاب

پیمان خدمات نشت یابی و ضخامت سنجی ایستگاهها-روزنامه جمهوری اسلامی ۱۷/۵/۸۶-نوبت سوم

نوبت سوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد پیمان خدمات نشت یابی و ضخامت سنجی ایستگاهها را از طریق مناقصه عمومی ،پس از ارزیابی کیفی متقاضیان دارای گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح ذیل به متقاضی واجد شرایط وگذار نماید.

الف – مدت اجرای پیمان:

۳۶۰ روز تقویمی می باشد.

ب- شرح مختصر کار:

 1. انجام عملیات نشت یابی از خطوط انتقال ،تغذیه و شبکه حدوداً ۱۶۵۰ کیلومتر و ۱۴۰۰۰۰ انشعاب.
 2. نشت یابی و ضخامت سنجی از ایستگاههای تقلیل فشار برون شهری G.S و درون شهری T.B.S در سطح استان قم.

ج) – مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی :

از زمان انتشار آگهی نوبت اول و دوم به مدت ۷ روز.

د) – مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی :

تا دوهفته پس از آخرین روز آگهی نوبت دوم خواهد بود.

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم مراجعه نموده و یا از طریق لینک پائین همین آگهی اسناد مربوط را دریافت نمایند.

نکات قابل توجه :

 1. ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 2. اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارائه میگردد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان میتوانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم (۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱) تماس حاصل فرمایند.

 

 

تامین خودروهای استیجاری – رزونامه محلی ایمان ۱۰/۵/۸۶-نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد تامین خودروهای استیجاری خود را از طریق مناقصه عمومی ،پس از ارزیابی کیفی متقاضیان دارای گواهی صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی به شرح ذیل به متقاضی واجد شرایط وگذار نماید.

الف – مدت اجرای پیمان:

۳۶۵ روز تقویمی می باشد.

ب- شرح مختصر کار:

 1. تامین خودروهای سواری مدل ۱۳۸۰ به بالا دوگانه سوز (پراید،آردی،پژو و سمند) ، ۲۲ دستگاه.

ج) – مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی :

از زمان انتشار آگهی نوبت اول و دوم به مدت ۷ روز.

د) – مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی :

تا دوهفته پس از آخرین روز آگهی نوبت دوم خواهد بود.

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم مراجعه نمایند.

نکات قابل توجه :

 1. ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 2. اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارائه میگردد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان میتوانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم (۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱) تماس حاصل فرمایند.

 

پیمان ایمن سازی و اصلاح انشعابات – روزنامه جمهوری اسلامی ۱۷/۵/۸۶ نوبت سوم

نوبت سوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد پیمان مرحله اول طرح ایمن سازی و اصلاح انشعابات در سطح استان قم را از طریق مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی متقاضیان دارای گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح ذیل به واحد متقاضی واجد شرایط واگذار نماید:

 

الف )مدت اجرای پیمان : ۳۶۵ روز تقویمی می باشد .

ب ) شرح مختصر کار:

 1. حذف شیرهای پیاده رو به میزان یک هزار مورد.
 2. اصلاح انشعابات گلدانی به میزان یک هزار مورد.
 3. ۱۰۰ مورد جمع آوری لوله ۴/۳ انشعاب.
 4. ۲۰۰ مورد جا به جایی علم.

ج ) مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی :

از زمان انتشار آگهی نوبت اول و دوم و سوم به مدت ۵ روز.

د ) مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی :

تا دوهفته پس از آخرین روز آگهی نوبت سوم خواهد بود .

 

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس قم: بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم مراجعه نموده و یا از لینک پائین همین آگهی فایل مربوطه را دریافت نمایند.

نکات قابل توجه:

 • ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارایه میگردد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم (۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱) تماس حاصل فرمائید.

 

اسناد ارزیابی گازرسانی به روستای جنت آباد

پیمان خرید و نصب کنتور و رگولاتور-روزنامه محلی ۱۹ دی ۲/۵/۸۶

شرکت گاز استان قم در نظر دارد پیمان خرید و نصب کنتور و رگولاتور در سطح استان قم را از طریق مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی متقاضیان (پیمانکاران یا تولید کنندگان) دارای گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح ذیل به واحد متقاضی واجد شرایط واگذار نماید:

 

الف )مدت اجرای پیمان : ۳۶۵ روز تقویمی می باشد .

ب ) شرح مختصر کار:

 1. تهیه و تامین کنتورهای دیافراگمی و رگولاتور.
 2. نصب و تجهیزات کنتور و رگولاتور ازظرفیتهای ۶-۱۶۰ m3/hr.
 3. بازسازی ، تعمیر و کالیبراسیون کنتور و رگولاتورهای معیوب.

ج ) مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی :

از زمان انتشار آگهی نوبت اول و دوم به مدت ۷ روز.

د ) مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی :

تا دوهفته پس از آخرین روز آگهی نوبت دوم خواهد بود .

 

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس قم: بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم مراجعه نموده و یا از لینک پائین همین آگهی فایل مربوطه را دریافت نمایند.

نکات قابل توجه:

 • ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارایه میگردد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم (۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱) تماس حاصل فرمائید.

 

اسناد ارزیابی گازرسانی به روستاهای حسن آباد،ورزنه و سناوند

اسناد ارزیابی توان اجرای کار گازرسانی به روستاهای جنداب،اسلام آباد،قاضی سفلی،قاضی علیا،محمدبیگ،تاج خاتون و باغ یک

به اطلاع میرساند حداکثر تا ۱۳/۰۵/۱۳۸۶ ، اسناد مربوطه جهت ارزیابی توان اجرایی را به پیوست استعلام ارزیابی در پاکت دربسته به امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ارسال نمایند.پس از تاریخ فوق اسناد تحویل گرفته نخواهد شد.لازم به ذکر است اسناد پیوست پس از برگزاری مناقصه به غیر از برنده مناقصه مسترد خواهد شد .

 

فرم استعلام ارزیابی احداث مجتمع ورزشی شرکت گاز استان قم

پیمانکارانی که قبلاً جهت شرکت در مناقصه ساخت مجتمع ورزشی شرکت گاز استان قم اعلام آمادگی نموده اند ، پس از دریافت فایل ذیل نسبت به  تکمیل و پیوست اسناد درخواستی اقدام نموده و حداکثر تا تاریخ۱۰/۵/۱۳۸۶ مدارک را به امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ارسال نمایند. جهت دریافت اطلاعات بیشترمیتوانید با شماره تلفن ۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵۱ و ۶۱۲۱۳۰۴ تماس حاصل نمایید.

 

آگهی مناقصه ۱۵۰۰ انشعاب پراکنده در سطح استان قم-روزنامه محلی ۱۹ دی ۴/۶/۸۶ – نوبت سوم

آگهی مناقصه ۱۵۰۰ انشعاب پراکنده در سطح استان قم-روزنامه محلی ۱۹ دی ۴/۶/۸۶ – نوبت سوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد پیمان ۱۵۰۰ انشعاب پراکنده در سطح استان قم را از طریق مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی متقاضیان دارای گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح ذیل به صورت یک قلم به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید :

الف – مدت اجرای پیمان ۳۶۵ روز تقویمی می باشد .

ب – شرح مختصر کار :

 • ساخت و نصب ۱۲۰۰ انشعاب تجاری و خانگی به قطر۴/۳ یا ۱ اینچ.
 • ساخت ونصب ۳۰۰ انشعاب تجاری و خانگی به قطر ۲۵ میلی متر.
 • توسعه شبکه با لوله های به قطر کمتر از ۲ اینچ.

ج- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از زمان انتشار آگهی نوبت اول و دوم به مدت ۷ روز می باشد .

د- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا دو هفته پس از آخرین روز آگهی نوبت سوم خواهد بود.

هـ –تضمین شرکت در مناقصه پس از ارزیابی کیفی ، به صورت ضمانتنامه باکی و یا فیش واریزی در وجه شرکت گاز استان قم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال.

و- پس از ارزیابی کیفی متقاضیان واجد شرایط بایستی در مبلغ یک قلم پیشنهادی خود هزینه های مربوط به پراکندگی ، صعوبت و تعدیل را در نظر بگیرند .

نکات قابل توجه :

 1. ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .
 2. اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارایه میگردد.
 3. متقاضیان میتوانند،درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ( ۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵۱) ، ۶۱۲۱۳۰۴ ، ۶۱۲۱۳۵۳ و فکس ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل نمایند.
 • *لازم به ذکر است جهت سهولت دریافت ، فایل اسناد ارزیابی مناقصه فوق الذکر به دو صورت PDF و WORD تهیه و ضمیمه شده است . برای دریافت هرکدام از فایلها به دلخواه روی لینک مربوطه کلیک نموده و محل ذخیره آن را روی کامپیوتر خود مشخص نمائید.

 

 

۰۹ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب