مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

بایگانی ماهانه

اسناد ارزیابی گازرسانی به روستای طلاب

پیمان خدمات نشت یابی و ضخامت سنجی ایستگاهها-روزنامه جمهوری اسلامی ۱۷/۵/۸۶-نوبت سوم

نوبت سوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد پیمان خدمات نشت یابی و ضخامت سنجی ایستگاهها را از طریق مناقصه عمومی ،پس از ارزیابی کیفی متقاضیان دارای گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح ذیل به متقاضی واجد شرایط وگذار نماید.

الف – مدت اجرای پیمان:

۳۶۰ روز تقویمی می باشد.

ب- شرح مختصر کار:

  1. انجام عملیات نشت یابی از خطوط انتقال ،تغذیه و شبکه حدوداً ۱۶۵۰ کیلومتر و ۱۴۰۰۰۰ انشعاب.
  2. نشت یابی و ضخامت سنجی از ایستگاههای تقلیل فشار برون شهری G.S و درون شهری T.B.S در سطح استان قم.

ج) – مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی :

از زمان انتشار آگهی نوبت اول و دوم به مدت ۷ روز.

د) – مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی :

تا دوهفته پس از آخرین روز آگهی نوبت دوم خواهد بود.

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم مراجعه نموده و یا از طریق لینک پائین همین آگهی اسناد مربوط را دریافت نمایند.

نکات قابل توجه :

  1. ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
  2. اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارائه میگردد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان میتوانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم (۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱) تماس حاصل فرمایند.

 

 

تامین خودروهای استیجاری – رزونامه محلی ایمان ۱۰/۵/۸۶-نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد تامین خودروهای استیجاری خود را از طریق مناقصه عمومی ،پس از ارزیابی کیفی متقاضیان دارای گواهی صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی به شرح ذیل به متقاضی واجد شرایط وگذار نماید.

الف – مدت اجرای پیمان:

۳۶۵ روز تقویمی می باشد.

ب- شرح مختصر کار:

  1. تامین خودروهای سواری مدل ۱۳۸۰ به بالا دوگانه سوز (پراید،آردی،پژو و سمند) ، ۲۲ دستگاه.

ج) – مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی :

از زمان انتشار آگهی نوبت اول و دوم به مدت ۷ روز.

د) – مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی :

تا دوهفته پس از آخرین روز آگهی نوبت دوم خواهد بود.

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم مراجعه نمایند.

نکات قابل توجه :

  1. ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
  2. اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارائه میگردد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان میتوانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم (۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱) تماس حاصل فرمایند.

 

۰۳ اسفند ۱۳۹۶

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
آمار بازدید