منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

سایر موارد

۱) باید توجه داشت که برای پیدا کردن محل نشت گاز ،هرگز از شعله کبریت و امثال آن استفاده نشود؛

و تنها با استفاده از محلول صابون و یا مایع ظرفشویی نسبت به نشت یابی اقدام گردد . تشکیل شدن حباب علامت نشت گاز است.

۲) از جابجا کردن وسایل گازسوزی که مستقیمًا به لوله ثابت متصل است باید خودداری کرد، ولی چنانچه این امر لازم باشد برای تغییر محل لوله گاز آن، باید به مؤسسه مجاز مراجعه کرد .

۳)  آب بندی اتصالات گاز پس از هر تغییر وضعیت ضرورت دارد .

۴) وسایل گازسوز مانند آب گرم کن، بخاری و یا اجاق گازهای بزرگ که به طور ثابت در یک محل نصب می شوند، باید به وسیله لوله فلزی به سیستم لوله کشی ساختمان وصل گردد و از جابجایی آن خودداری شود .

۵) در صورتی که قصد توسعه لوله کشی در داخل منزل باشد، حتمًا این موضوع با شرکت  گاز در میان گذاشته شود تا ضمن دریافت راهنمایی های لازم، چنانچه نیاز به تعویض تنظیم کننده و کنتور باشد اقدام گردد .

۶) گاهی ایجاب  می کند که تغییرات جزئی در لوله کشی گاز منزل انجام شود یا به علت نقصی در سیستم لوله کشی، پاره ای تعمیرات لازم گردد، این تغییرات و تعمیر ات هرچند به ظاهر ساده باشد، ولی باید توسط اشخاص متخصص یا موسسات صلاحیت دار انجام شود.

۷)  توسعه لوله کشی داخلی و یا اضافه کردن دستگا ه های گازسوز بدون اطلاع شرکت گاز ناحیه ممنوع است.

۸) معایب و نواقص قسمتهای مختلف دستگا ههای گازسوز هرقدر هم که جزئی باشد، مهم است و برای تعمیر آنها باید فوراً با نمایندگی فروش دستگاه های مزبور و یا تعمیرکاران مجرب تماس گرفته شود.

۹)  اجاق گاز باید همیشه تمیز گردد، برای این کار باید شیر مصرف را بست و سپس مشعل ها و ضمائم آن را برداشته و کاملاً تمیز کرد و پس از خشک کردن، آنها را در محل خود قرارداد .

۱۰)  از نصب آب گرمکن گازی در اتاقی که به طور عادی در آن هوا جریان ندارد خودداری شود زیرا، باعث کمبود اکسیژن شده و می تواند ایجاد خفگی نماید .

۱۱) نصب هرگونه وسیله گازسوز در حمام مغایر اصول ایمنی و ممنوع می باشد.

۱۲)  مسدود شدن دودکش سبب سوخت ناقص گاز وسایل گازسوز و ایجاد گازهای خطرناک و مسموم کننده می شود که این امر باعث خفگی در اثر گازگرفتگی می گردد .

۱۳) باید همواره محل اتصال دودکش به وسایل گازسوز بازرسی و از محکم بودن آن اطمینان حاصل شود.

۱۴) در صورتی که بعد از فصل سرما، بخاری جمع آوری شود، حتمًا انتهای شیر با درپوش مسدود گردد و در هنگام وصل مجدد از افراد با صلاحیت کمک خواسته شود .

۱۵) هر چند گاه یکبار کلاهک دودکش های وسائل گازسوز بازرسی گردد و چنانچه کلاهک آن افتاده باشد، در محل خود نصب شود.

۱۶) کلاهک علاوه بر اینکه از نفوذ باران و برف و افتادن سایر اشیاء و ورود پرندگان بداخل دودکش جلوگیری می کند، در منظم سوختن وسیله گازسوز نیز مؤثر است.

۱۷)  انتهای دودکش های توی کار باید حداقل یک متر از سطح پشت بام بالاتر باشد .

۱۸) لازم است که هوای کافی برای سوختن گاز، به بخاری گازسوز برسد . وجود روزنه های زیر درها برای این منظور مفید خواهد بود .

۱۹) در صورتی که سوخت بخاری ناقص بوده و یا با شعله آبی نسوزد، باید آن را جدی گرفت، زیرا ممکن است این نقص ناشی از نرسیدن هوای کافی به بخاری باشد .

 

نشت گاز و استشمام بوی گاز

در صورت نشت گاز و یا استشمام بوی آن، قبل از هر کاری باید دقت کرد که در آن محل هیچگونه جرقه ای زده نشود، از روشن کردن کبریت، فندک و امثال آن و همچنین از روشن و یا خاموش کردن وسایل برقی، خودداری و دستورات زیر اجرا شوند .

۱) فوراً شیر اصلی گاز بسته شود؛

۲) افراد خانواده از محل آلوده به گاز خارج شوند ؛

۳) در و پنجره ها باز شوند؛

۴) با تکان دادن حوله پنبه ای مرطوب جریان خروج هوای آلوده به گاز تسریع شود ؛

۵) چنانچه محل آلوده به گاز تاریک باشد، بر ای روشنایی محل از چراغ قوه که در خارج از فضای آلوده به گاز روشن شده، استفاده شود ؛

۶) در صورت بروز هر نوع آتش سوزی در ساختمان چون وجود گاز در لوله احتمالاً باعث تشدید آتش سوزی خواهد شد، فوراً شیر اصلی ورود گاز به ساختمان که بعد از کنتور قرار دارد بسته شود تا جریان گاز به داخل گاز به داخل ساختمان قطع گردد.

در صورت بروز هرگونه حادثه منجر به نشت گاز، بدون فوت وقت و با خونسردی کامل با شماره تلفن های پست امداد شرکت گاز ناحیه تماس گرفته شود .ضمنًا نصب و استفاده از خاموش کننده های استاندارد در آشپزخانه از ضایعات ناشی از آ تش سوزی ها، به موقع جلوگیری می کند.

 

شیلنگ های گاز

۱) شیلنگ های لاستیکی معمولی در برابر مواد نفتی و گازی به سرعت فاسد می شوند. لذا برای اتصال اجاق و سایر دستگاه ها که استفاده از شیلنگ برای آنها مجاز شناخته شده، به سیستم لوله کشی باید از شیلنگ های لاستیکی تقویت شده که مخصوص گاز ساخته شده است استفاده شود . طول شیلنگ های گاز نباید حداکثر از ۱۲۰ سانتی متر بیشتر باشد. استفاده از شیلنگ های طویل برای رساندن گاز به نقاط مختلف منزل بسیار خطرناک است و باید از این کار احتراز نمود .

۲) شیلنگ های گاز نباید به هیچ وجه در معرض حرارت اجاق گاز و سایر دستگاه های گازسوز قرار گیرند.

۳) برای محکم کردن شیلنگ های گاز در انتهای لوله گاز و اجاق گاز، باید از بست های فلزی استفاده شود. بدون این بست­ ها امکان جدا شدن شیلنگ از لوله و خروج گاز وجود دارد .

۴) پیچانیدن سیم بجای بست باعث بریده شدن و جدا شدن شیلنگ و انتشار گاز خواهد شد .

۵) شیلنگ های لاستیکی را باید هر چند وقت یکبار مورد بازدید قرار داد تا اطمینان حاصل شود که سوراخ نشده یا ترک برنداشته باشد و یا از محل بست بریده و یا سست نشده باشد.

۶) لوله های فلزی لوله کشی گاز در منزل نیز باید هر چند وقت یکبار بازدید گردد تا در صورت زخمی شدن یا کنده شدن رنگ آنها مجددًا رنگ آمیزی شوند.

 

 

شیر مصرف

لوله گاز مربوط به هر دستگاه گازسوز به یک شیر مصرف مجهز است تا در مواقع ضروری بتوان با بستن این شیر از ورود گاز به دستگاه جلوگیری نمود .

۱) هر دستگاه گازسوز باید به یک شیر مصرف مستقل مرتبط باشد .

۲) از اتصال دو یا چند دستگاه گازسوز به یک شیر مصرف خودداری شود .

۳) انتهای شیرهای مصرفی که به دستگاه گازسوزی مرتبط نیست و مورد استفاده قرار نمیگیرد حتما با درپوش مسدود شود .

۴ ) در صورتی که برای مدت طولانی از دستگاه گازسوزی استفاده نمی شود، شیر مصرف آن بسته نگه داشته شود.

۵ ) در صورت ترک منزل برای مدت طولا نی، کلیه شیرهای مصرف دستگاه های گازسوز بسته شوند .

۶ ) در شیرهای استاندارد، دسته شیر در حالت باز بودن در امتداد جریان گاز و در حالت بسته بودن عمود بر جریان گاز می باشد.

۷) در اجاق گازهایی که فاقد پیلوت می باشند، از باز کردن شیر اجاق گاز قبل از افروختن کبریت خودداری شود .

۸ ) در دستگاه های گازسوزی که مجهز به پیلوت می باشند، اگر بعد از باز کردن شیر گاز شعله روشن نشود معلوم است که پیلوت یا تنظی م نیست و یا خاموش شده است. در هر حال باید فوراً شیر گاز را بست و به بررسی و رفع علت پرداخت .

۹ ) سعی شود از دستگاه های گازسوزی استفاده گردد که شیرهای آن دارای ترموکوپل باشد .

۱۰ ) به منظور جلوگیری از بازی کردن کودکان با دستگاه های گازسوز، در مواقع عدم استفاده از این وسایل ، حتمًا شیر اصلی مصرف آنها بسته شوند.

۱۱ ) از وارد آوردن ضربه بر روی اجاق گاز باید خودداری شود، زیرا این عمل باعث سست شدن اتصالات و نشت گاز خواهد شد.

۱۲ ) از سر رفتن غذا، روی اجاق گاز جلوگیری شود.

۱۳ )از قرار دادن دستگاه گازسوز در معرض کوران هوا و جریان باد خودداری شود .

۱۴ ) قرار گرفتن اشیاء قابل اشتعال در مجاورت بخاری ممکن است سبب آتش سوزی گردد .

 

 

دست کاری در کنتور و تنظیم کننده گاز

تنظیم کننده و کنتور گاز توسط شرکت گاز ناحیه با رعایت تمام نکات ایمنی و فنی در محل مناسب نصب می گردد . در صورت لزوم فقط شرکت گاز ناحیه مجاز است، محل آنها را تغییر دهد .تنظیم کننده مجهز به وسایل ایمنی خاصی است که در صورت بروز هرگونه نقص در شبکه لوله کشی گاز شهر به طور خودکار جریان گاز را قطع می کند تا مصرف کننده ها در معرض خطر قرار نگیرند . درصورت رو به رو شدن با موارد قطع گاز یا نشت گاز از تنظیم کننده یا کنتور، باید از هرگونه دست کاری در آنها خودداری و از شرکت گاز ناحیه درخواست کمک گردد .

 

گاز گرفتگی

این دسته از حوادث معمولاً در اثر نداشتن دودکش مناسب بر ای دستگاه های گازسوز بخصوص بخاری، آب گرم کن، یا عدم تهویه کافی فضای اتاق روی می دهند. سوختن ناقص گاز و تجمع گازهای مسموم کننده و یا کمبود اکسیژن سبب مسمومیت افرادی که در چنین فضایی تنفس می کنند شده و به گاززدگی آنها می انجامد.

 

آتش سوزی و انفجار

در این دسته از حوادث، ابتدا به علل مختلف گاز نشت نموده و در فضای آشپزخانه یا منزل منتشر می شود. سپس عاملی مانند جرقه و یا شعله، گاز را مشتعل نموده و سبب انفجار و آتش سوزی می گردد . علل نشت گاز عبارتند از :

۱- محکم نبودن شیلنگ دستگاه گازسوز در دو سر اتصال آن توسط بست فلزی

۲- استفاده از شیلنگ های طولانی و در معرض برخورد بودن و یا حرارت دیدن آنها

۳- فرسوده و یا غیر استاندارد بودن شیلنگ ها

۴- درپوش نداشتن شیرهای مصرفی که مورد استفاده نیستند

۵- دخالت افراد ناوارد در تعمیر و دست کاری دستگاه های گازسوز

۶- استفاده از دستگاه های گازسوز غیراستاندارد و غیرمجاز

 

حرکت کاروان همدلی

با توجه به برودت هوای اخیر کشور و تلاش شبانه روزی تعدادی از دستگاههای اجرایی به منظور قدردانی از تلاش پرسنل این دستگاهها، کاروانی متشکل از ۴۰ نفر از بسیجیان و خـانواده هــای شهــدای پایــگاه مــقاومت ۳ سید الشهداء (علیه السلام)   همدان حرکت خود را از مرکز امداد گاز همدان آغاز نموده و در روز پنجشنبه مورخ ۰۴/۱۱/۸۶ به شهر قم رسیدند و پس از اسکان، روز جمعه مورخ ۰۵/۱۱/۸۶ با مراجعه به ایستگاه CGS گاز قم از مدیریت و کارکنان امداد رسان شرکت گاز استان قم تشکر و قدردانی به عمل آوردند.

کاروان همدلی روز شنبه مورخ ۰۶/۱۱/۸۶ جهـت قدردانی از پرسنلdispatching  شرکت ملی گاز ( محل کنترل هدایت گاز در کل کشور ) به تهران عزیمت نمودند.

 

 

 

حوادث ناشی از گاز

حوادث ناشی از گاز به دودسته عمده تقسیم می شوند .

 

الف ) آتش سوزی و انفجار

در این دسته از حوادث، ابتدا به علل مختلف گاز نشت نموده و در فضای آشپزخانه یا منزل منتشر می شود. سپس عاملی مانند جرقه و یا شعله، گاز را مشتعل نموده و سبب انفجار و آتش سوزی می گردد . علل نشت گاز عبارتند از :

?- محکم نبودن شیلنگ دستگاه گازسوز در دو سر اتصال آن توسط بست فلزی

?- استفاده از شیلنگ های طولانی و در معرض برخورد بودن و یا حرارت دیدن آنها

?- فرسوده و یا غیر استاندارد بودن شیلنگ ها

?- درپوش نداشتن شیرهای مصرفی که مورد استفاده نیستند

?- دخالت افراد ناوارد در تعمیر و دست کاری دستگاه های گازسوز

?- استفاده از دستگاه های گازسوز غیراستاندارد و غیرمجاز

 

ب( گاززدگی

این دسته از حوادث معمولاً در اثر نداشتن دودکش مناسب بر ای دستگاه های گازسوز، به خصوص بخاری و
آب گرم کن، یا عدم تهویه کافی فضای اتاق روی می دهند. سوختن ناقص گاز و تجمع گازهای مسموم کننده و یا کمبود اکسیژن سبب مسمومیت افرادی که در چنین فضایی تنفس می کنند شده و به گاززدگی آنها می انجامد.

 

گازرسانی به روستاهای تیره و امام زاده (تجدید آگهی نوبت سوم) روزنامه جمهوری اسلامی ۱۶/۱۰/۸۶

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای تیره و امامزاده ابراهیم…

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای تیره و امامزاده ابراهیم را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

  • لوله گذاری به قطرهای ۶۳, ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر پلی اتیلن با فشار ۶۰ Psi به طول تقریبی ۹۴۱۲ متر.
  • ساخت و نصب ۱۳۳ انشعاب تجاری و خانگی.

ب- محل اجرا : روستاهای توابع استان قم میباشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

  • توانایی انجام کار در مدت ۲۰۰ روز تقویمی.
  • دارا بودن حداقل رتبه ۵ تأسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
  • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
  • توانایی ارایه انواع ضمانتنامههای بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی به مدت ۵ روز از زمان انتشار آگهی.

مناقصه گران میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس : WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

  • ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
  • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
  • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان میتوانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب