منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

پروژه پژوهشی شرکت گاز استان قم

اجرای پروژه پژوهشی شرکت گاز استان قم با عنوان “ساخت غشاهای الیاف تو خالی از پلیمرهای اصلاح شده

  سطحی جهت کاربرد درفرایند های جداسازی گاز” در دانشگاه صنعتی مالزی(UTM) و دانشگاه اوتاوا کانادا

(Ottawa). فاز مطالعاتی این پروژه در دانشگاه تهران و فاز آزمایشگاهی و عملیاتی آن در دانشگاههایUTM و Ottawa  انجام می پذیرد.             

 

اطلاعیه <<ویژه طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها>>

به اطلاع شهروندان عزیز و هم استانی های شریف می رساند به فضل الهی مرحله اول طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها ….

A3C39EB1BF02C0CE83556C

برای مشاهده اطلاعیه در سایز بزرگتر، روی تصویر فوق کلیک کنید

تامین خودروهای استیجاری

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه تامین خودروهای استیجاری خود را از …..

 

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه تأمین خودروهای استیجاری خود را از طریق مناقصه عمومی و پس

 

از ارزیابی کیفی به متقاضیان دارای کد حمل و نقل از اداره کار و امور اجتماعی به شرح ذیل به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید :

 

الف- مدت اجرای پیمان ۳۶۵ روز تقویمی میباشد.

 

ب- شرح مختصر کار :

 

  • تأمین خودروهای سواری (پراید، آردی، پژو، سمند، پاترول، مزدا، نیسان) مدل ۸۰ به بالا
  • به تعداد ۲۳ دستگاه.

ج- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه از زمان انتشار آگهی هر نوبت به مدت ۷ روز.

 

د – مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۸۷ میباشد.

 

هـ – زمان بازگشایی پاکات ساعت ………… روز …………………… مورخ ………………….. میباشد.

 

و- ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۱۸ ریال به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم

 

به عنوان سپرده شرکت در مناقصه.

 

ز- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

 

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و

 

میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ ساختمان  شرکت گاز استان قم، طبقه سوم اتاق ۳۰۳

 

مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند.

 

نکات قابل توجه :

 

  • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته و
  • یا بعد از مهلت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • ارایه مدارک فوقالذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت گاز استان قم
  • در رد یا قبول پیشنهادات بدون آن که محتاج به ذکر دلیل باشد مختار میباشد.
  • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان میتوانند با شماره تلفکس امور قراردادهای
  • شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.
  • نشانی سایت شرکت گاز استان قم : nigc-qom.ir

 

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۵ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب