مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

بایگانی ماهانه

اجرای پروژه عملیات ساختمانی و محوطه سازی ایستگاه تقلیل فشار CGS تعاونی ۵۷ و ۵۸ ۱۲/۱۱/۸۷

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه عملیات ساختمانی و محوطه سازی ایستگاه تقلیل فشار CGS تعاونی ۵۷ و ۵۸ را …..

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه عملیات ساختمانی و محوطه سازی ایستگاه تقلیل فشار CGS تعاونی ۵۷ و ۵۸ را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 • تهیه مصالح و اجرای کارهای ساختمانی و تأسیسات برقی و محوطه سازی و … ایستگاه تقلیل فشار CGS واقع در تعاونی ۵۷ جاده اتوبان قم-تهران (مقابل پمپ بنزین دوم) به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع.

ب- محل اجرا : استان قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانایی انجام کار در مدت ۱۵۰ روز تقویمی.
 • دارا بودن حداقل رتبه ۵ (ساختمانی) از معاونت راهبردی.
 • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۱۳ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم (بانک ملی شعبه شهید زین الدین قم). در صورت واریز وجه نقد، رسید آن می بایست به تأیید امور مالی شرکت گاز استان قم برسد.
 • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد و پاکات تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۷

هـ- مهلت تحویل اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷

و- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ می باشد.

ز- مبلغ برآورد اولیه پروژه ۰۰۰’۹۰۰’۰۳۰’۲ ریال می باشد که پیمانکار بایستی ضریب پلوس/مینوس نسبت به مبلغ پایه را اعلام نماید.

مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند.  نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای حسن آباد، ورزنه و سناوند ۱۲/۱۱/۸۷ ( مرحله دوم)

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای حسن آباد، ورزنه و سناوند را از طریق …

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای حسن آباد، ورزنه و سناوند را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 • اجرای خط تغذیه به قطر ۶ اینچ به طول تقریبی ۱۴۷۰ متر
 • اجرای شبکه پلی اتیلن به قطرهای ۶۳، ۹۰، ۱۱۰ و ۱۲۵ میلیمتر و ۶ اینچ فولادی با فشار ۶۰ Psi به طول تقریبی ۷۷۵۰ متر.
 • ساخت و نصب ۲۵۰ عدد انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری.
 • تهیه و ساخت و نصب یک ایستگاه تقلیل فشار (B.S) به ظرفیت ۵۰۰۰ m3/hr

ب- محل اجرا : روستاهای بخش خلجستان در استان قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانایی انجام کار در مدت ۱۸۰ روز تقویمی.
 • دارا بودن حداقل رتبه ۵ تأسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
 • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۱۶ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم.
 • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ می باشد.

و- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۸۷ می باشد.

هـ- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ می باشد.

مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند.

نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

کاهش ۲۵ درصدی مصرف گاز استان قم در دیماه امسال

مصرف گاز استان قم در دیماه امسال ۲۵ درصد نسبت به آذر ماه کاهش یافت. بنا بر اعلام شرکت گاز قم ، مشترکان بخش خانگی ، تجاری و صنعتی در دیماه امسال نزدیک به ۱۵۲ میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند که این میزان نسبت به آذر ماه سال جاری و دیماه سال گذشته حدود ۵۰ میلیون متر مکعب (۲۵ درصد ) کاهش داشته است. بر اساس این گزارش بیشترین مقدار مصرف گاز در ماه گذشته مربوط به چهارم دیماه با شش میلیون و ۹۱۹ هزار متر مکعب و کمترین میزان مصرف مربوط به ۲۹ دیماه با سه میلیون و ۵۳۰ هزار متر مکعب بوده است. تنها مشترک عمده گاز طبیعی در این استان نیروگاه سیکل ترکیبی قم است که با اعمال محدودیت مصرف بالغ بر۲۰ میلیون متر مکعب گاز برای تولید برق در دیماه به مصرف رسانده است. در استان قم هم اکنون ۲۱۶ هزار مشترک خانگی ، هشت هزار مشترک تجاری و ۸۸۶ مشترک صنعتی جزء و عمده وجود دارد   بنا بر اعلام این شرکت ، در دیماه گذشته نزدیک به ۵/۲ میلیون متر مکعب از گاز مصرفی این استان از میدان گازی سراجه در ۴۰ کیلومتری قم و مابقی از خطوط لوله سراسری کشور تامین شده است. شایان ذکر است روابط عمومی شرکت گاز استان قم از چند ماه پیش فعالیت های گسترده ای را برای اطلاع رسانی به مردم در خصوص صرفه جویی گاز و رعایت موارد ایمنی آغاز کرده است .

 

۰۳ اسفند ۱۳۹۶

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
آمار بازدید