منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

برگزاری مانور مقابله با شرایط اضطراری

به منظورآمادگی لازم وافزایش آگاهی و توان نیروهای امدادی در مقابله با شرایط اضطراری و احتمال آتش سوزی درکنارحوضچه های شبکه شهری و چگونگی مهار و کنترل آن روز پنجشنبه مورخ ۲۲/۱۲/۸۷ ساعت ۱۰ صبح مانوری با حضورنیروهای بهره برداری،امداد،HSE، حراست و روابط عمومی و با همکاری سازمانهای آتش نشانی،اورژانس ونیروی انتظامی شهرستان برگزارگردید.در پایان آقای مهندس صالحی پرور رئیس HSE ضمن تبریک سال نو ازحضوربموقع و تلاش نیروهای امدادی تقدیر و تشکر نمودند.

 

سال نو مبارک

 

برگزاری جلسه مشترک مدیران شرکت گاز استان قم و دیوان محاسبات

 

بهار الهام بخش بیداری ،شکوفایی،تحول ،تغییر و زیبایئست

در راستای تعامل فی مابین شرکت گاز استان قم و سازمانهای نظارتی و پرسشگر استان و بمنظور بررسی و ارائه عملکرد مطلوب در مورخه ۲۶/۱۲/۸۷ جلسه ای باحضــور مدیــران محترم ارشد دیوان محاسبات استان قم و مدیریت محترم عامل و اعضای محترم هئیت مدیره و هئیت رئیسه شر کت گازاستان در سالن کنفرانس برگزار گردید که پس از استماع نقطه نظرات طرفین جلسات اختصاصی با زیر مجموعه هریک ازمعاونتها و مدیران دیوان تشکیل و کلیه بندهای حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و دستورات لازم ابلاغ گردید.

 

اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای چشمه علی و قلعه چم-نوبت اول(۲۷/۱۲/۸۷)

شرکت گاز استان قم در نظر دارد : اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای چشمه علی و قلعه چم را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

 

اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای چشمه علی و قلعه چم را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 • اجرای خط انتقال به قطر ۴ اینچ به طول تقریبی ۶۰۰ متر؛
 • اجرای شبکه پلی‌اتیلن به قطرهای ۶۳، ۹۰، ۱۲۵ و ۱۶۰ میلیمتر و ۶ اینچ فولادی با فشار ۶۰Psi به طول تقریبی ۱۰۲۶۰ متر؛
 • ساخت و نصب ۳۹۰ عدد انشعاب پلی‌اتیلن خانگی و تجاری؛
 • تهیه و ساخت و نصب یک ایستگاه تقلیل فشار (B.S) به ظرفیت ۵۰۰۰ m3/hr ؛
 • احداث جاده سرویس به طول تقریبی ۶۰۰ متر.

ب- محل اجرا : روستاهای بخش سلفچگان در استان قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانایی انجام کار در مدت ۲۴۰ روز تقویمی.
 • دارا بودن حداقل رتبه ۵ تأسیسات و تجهیزات دارای اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.
 • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۶۰۰’۲۷ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم (بانک ملی شعبه شهید زین‌الدین قم) در صورت واریز وجه نقد ، رسید آن می‌بایست به تأیید امور مالی شرکت گاز استان قم برسد.
 • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۸۸ می‌باشد.

و- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ می‌باشد.

هـ- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۸۸ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس : WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.  

اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای حسن‌آباد، ورزنه و سناوند -نوبت اول(۱۷/۱۲/۸۷)

شرکت گاز استان قم در نظر دارد : اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای حسن‌آباد، ورزنه و سناوند را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

 

اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای حسن‌آباد، ورزنه و سناوند را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 • اجرای خط تغذیه به قطر ۶ اینچ به طول تقریبی ۱۴۷۰ متر
 • اجرای شبکه پلی‌اتیلن به قطرهای ۶۳، ۹۰، ۱۱۰ و ۱۲۵ میلیمتر و ۶ اینچ فولادی با فشار ۶۰ Psi به طول تقریبی ۷۷۵۰ متر.
 • ساخت و نصب ۲۵۰ عدد انشعاب پلی‌اتیلن خانگی و تجاری.
 • تهیه و ساخت و نصب یک ایستگاه تقلیل فشار (B.S) به ظرفیت ۵۰۰۰ m3/hr

ب- محل اجرا : روستاهای بخش خلجستان در استان قم می‌باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانایی انجام کار در مدت ۱۸۰ روز تقویمی.
 • دارا بودن حداقل رتبه ۵ تأسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
 • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۱۶ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم.
 • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۱۱/۰۱/۱۳۸۸ می‌باشد.

و- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۸۸ می‌باشد.

هـ- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۸۸ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس :  WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

بهمن ماه ۱۳۸۷

آمار حوادث شبکه های شهری و روستای – مصرف کنندگان گاز طبیعی – شرکت گاز استان قم         بهمن ماه سال ۱۳۸۷

ردیف محل حادثه تاریخ حادثه نوع حادثه علت حادثه خسارت مالی خسارت جانی
جزئی شدید جزئی شدید منجر به فوت
۱ خیابان امام خمینی کوچه شماره ۴۰ بن بست اول سمت راست پلاک ۱۶۴ ۸/۱۱/۸۷ آتش سوزی نصب آبگرمکن در محل نامناسب و نشت بنزین موتورسیکلت باعث آتش سوزی شده است . ü
۲ خیابان چهل اختران – جنب دارافنون کوچه سلام ۸/۱۱/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۳ خیابان نیروگاه – کوچه ۴۴ داخل ۶ متری
پلاک ۳۰۵
۱۱/۱۱/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۴ خیابان شهر قائم کوچه ۱۶ پلاک ۵۵ ۱۳/۱۱/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۵ خیابان بهشتی کوچه شماره ۱۵ حاج زینل فرعی اول سمت چپ پلاک ۳۰-۲۸ ۱۳/۱۱/۸۷ آتش سوزی عدم رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز ü
۶ شهرک امام حسن کوچه ۳۵ پلاک ۴۱ ۱۶/۱۱/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۷ بلوار روحانی کوچه ۸ پلاک ۱۳ ۱۸/۱۱/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۸ جمکران انتهای خیابان مخابرات کوچه نجف زاده ۲۳/۱۱/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۹ خیابان عمار یاسر کوچه فلاح پلاک ۴۱ ۲۵/۱۱/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۱۰ خیابان مدرس – ۲۰ متری جعفری
انتهای جعفری
۲۵/۱۱/۸۷ پارگی لوله کفخواب ۳/۴” عدم رعایت نکات فنی هنگام حفاری با بیل مکانیکی ü
۱۱ شیخ آباد – خیابان قمر بنی هاشم پلاک ۵۸ ۲۷/۱۱/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بر اثر ریزش مصالح ساختمانی ü
۱۲ جمکران خیابان مخابرات کوچه شهید ماهی منزل آخر سمت راست ۲۷/۱۱/۸۷ شکستگی کنتور بی احتیاطی مالک در انجام عملیات تعمیرات منزل ü
۱۳ جعفریه – ۱۸ متری یاس نرسیده به بیمارستان دارالشفاء ۲۷/۱۱/۸۷ پارگی لوله ۶۳mm پلی اتیلن ناهماهنگی سازمان حفار در حفاری با لودر ü
۱۴ جمکران – پنج امام زاده نبش کوچه ۲ ۲۹/۱۱/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۱۵ خیابان شاه ابراهیم ۲۲ بهمن جنب شهرداری پلاک ۷ ۲۹/۱۱/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۱۶ خیابان دروازه ری کوچه ۴ فرعی اول سمت چپ پلاک ۱۸ ۲۹/۱۱/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü

 

حوادث دی ماه۱۳۸۷

آمار حوادث شبکه های شهری و روستای – مصرف کنندگان گاز طبیعی – شرکت گاز استان قم        دیماه سال ۱۳۸۷

ردیف محل حادثه تاریخ حادثه نوع حادثه علت حادثه خسارت مالی خسارت جانی
جزئی شدید جزئی شدید منجر به فوت
۱ خیابان آزادگان- کوچه شماره ۲۱ – پلاک۶۲ ۱/۱۰/۸۷ گازردگی عدم رعایت مسائل ایمنی در نصب دودکش آبگرمکن دیواری و نصب دو بخاری در دو طبقه مجزا به یک دودکش و خارج شدن دودکش بخاری در طبقه زیر زمین . یک نفر یک نفر
۲ خ صفائیه کوچه بیدگلی – کوچه شماره ۸
درب دوم سمت چپ
۱/۱۰/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۳ خیابان دانیال نبی کوچه شماره ۲۰ – پلاک ۶۰ ۴/۱۰/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۴ خیابان مدرس- خیابان میثم شمالی پلاک ۹۴ ۶/۱۰/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور بر اثر دستکاری مشترک ü
۵ خیابان آذر کوچه شماره ۴۵ پلاک ۹ ۹/۱۰/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور کم عرض بودن کوچه بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۶ خیابا ن صفائیه – کوچه بیدگلی – کوچه شماره ۷ – پلاک ۱۲۷ ۱۱/۱۰/۸۷ آتش سوزی اتصالی برق در ماشین لباسشویی باعث آتش سوزی شده است . ü
۷ خیابان نیروگاه – محمد آباد خیابان مدنی –
کوچه شماره ۱۵ فرعی اول سمت راست
۱۴/۱۰/۸۷ انفجار انفجار مخزن آبگرمکن به علت افزایش دمای آب و قطع نشدن مشعل . ü یک نفر
۸ خیابان آذر –بازار کنجه جنب مسجد رضویه ۱۴/۱۰/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۹ خیابان انقلاب- نبش کوچه شماره ۴۳ مغازه اتوشویی ۱۵/۱۰/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور بر اثر دستکاری مشترک ü
۱۰ شاد قلیخان – مسجد باب الحوایج ۱۷/۱۰/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۱۱ جمکران- کوچه کرمانیان انتهای کوچه شریفی سمت چپ ۲۵/۱۰/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۱۲ خیابان عمار یاسر انتهای کوچه شماره ۹ سمت چپ علم آخر ۲۶/۱۰/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور بر اثر دستکاری مشترک ü
۱۳ خیابان کیوانفر- کوچه شماره ۲۳ کوچه شماره ۶ پلاک ۱۱۲ ۲۶/۱۰/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۱۴ خیابان خیام کوچه شماره ۲۵ بعد از خیابان امام حسین کوچه ۱۸پ۱۲ ۲۶/۱۰/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü
۱۵ شیخ آباد خیابان قمربنی هاشم کوچه شماره ۱ پلاک ۱۱۲ ۲۸/۱۰/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü

 

اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای نیزار، حاجی آباد، مجیدآباد، حصار سرخ و حسین آباد-نوبت دوم-۲۰/۱۲/۸۷

شرکت گاز استان قم در نظر دارد : اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای نیزار، حاجی آباد، مجیدآباد، حصار سرخ و حسین آباد را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 • اجرای خط تغذیه (فولادی) به قطر ۴ اینچ و با فشار ۲۵۰Psi به طول تقریبی ۳۷۰۰ متر؛
 • ) اجرای شبکه پلی اتیلن به قطرهای ۶۳، ۹۰ ، ۱۱۰ و ۱۶۰ میلیمتر و ۶ اینچ فولادی با فشار ۶۰Psi به طول تقریبی ۱۹۲۰۰ متر؛
 • ساخت و نصب ۳۰۰ عدد انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری؛
 • تهیه مصالح، ساخت و نصب یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار (B.S) به ظرفیت ۵۰۰۰ m3/hr .

ب- محل اجرا : روستاهای بخش سلفچگان در استان قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانایی انجام کار در مدت ۲۷۰ روز تقویمی.
 • دارا بودن حداقل رتبه ۵ تأسیسات و تجهیزات دارای اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.
 • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۵۰۰’۱۸ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم (بانک ملی شعبه شهید زین الدین قم) در صورت واریز وجه نقد ، رسید آن می بایست به تأیید امور مالی شرکت گاز استان قم برسد.
 • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ می باشد.

و- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۸۸ می باشد.

هـ- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۸۸ می باشد.

مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس :  WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

نکات ایمنی

 

 • از وسایل گاز استاندارد و مجهز به ترموکوپل استفاده شود .
 • استفاده از دودکش استاندارد با توجه به اینکه وزن مولکولی گازهای حاصل از احتراق سنگین تراز هوا ست .
 • عبور دودکش های وسایل گازسوز بایستی از دیوار های گرم ساختمان یا حداقل عایقکاری شود تا دمای خود را از دست ندهد در صورت سرد شدن دودکش امکان خروج این گازها وجود نخواهد داشت .
 • حداقل ارتفاع دودکش از سطح وسیله گازسوز نباید کمتر از ۳ متر باشد .
 • قطر داخلی دودکش با توجه به ظرفیت وسیله گازسوز طراحی می شود نباید از تبدیل کاهش قطر استفاده شود .
 • قطر دودکش آبگرمکن دیواری و شومینه حتی الامکان نباید کمتر از ۱۵ سانتیمتر باشد .
 • صاف و صیقلی بودن قطر داخلی دودکشها باعث سهولت در خروجی گازهای احتراق می شود و توصیه می گردد از لوله های فنری استقاده نگردد .
 • ارتفاع دودکش در خروجی از کف پشت بام نباید کمتر از یک متر باشد ضمناً حداقل با سایر موانع نیز بایستی یک متر فاصله داشته باشد و ترجیحاً از کلاهک H استفاده شود .
 • همواره از سلامت دودکش ، کلاهک ، زانویی ها و اتصالات و مسدود نبودن آن اطمینان کامل داشته باشید .
 • جهت جلوگیری از تولید گاز CO برای هر مترمکعب گاز مصرفی حداقل ۱۵ متر مکعب هوای تازه نیاز می باشد. ضروری است کلیه وسایل گازسوز با توجه به این نسبت هوای تازه برای آن محل تأمین گردد، وجود روزنه های زیر درها برای این منظور مفید خواهد بود .
 • حتی الامکان در آپارتمانهای زیر ۶۰ متر مربع از سیستم حرارت مرکزی استفاده شود و از بخاری و آبگرمکن استفاده نشود. در غیر این صورت نسبت به تعبیه دریچه ای در پشت وسیله گازسوز جهت تأمین هوای مورد نیاز ضروری می باشد.
 • نصب درپوش روی شیر های بلااستفاده در منازل الزامی می باشد .
 • هر شیر گاز فقط و فقط جهت یک وسیله گازسوز استفاده شود .
 • حداکثر طول شیلنگ وسایل گاز سوز نباید از ۱۲۰ سانتیمتر بیشتر باشد . و از عدم ترک آن و سلامت بست های آن اطمینان حاصل شود. حداکثر ۲ الی ۳ سال یکبار تعویض شود و نباید در معرض اشیاء تیز و بررنده قرار بگیرد .
 • موقع ترک منزل به مدت طولانی حتماً شیر اصلی ( بعد از کنتور ) بسته شود .
 • از قرار دادن اشیاء قابل اشتعال ، پرده و … در مجاورت وسایل گازسوز که سبب
  آتش سوزی می گردد خودداری گردد .
 • از واژگون یا افتادن دودکش و عدم باز بودن درزهای اتصال دودکش اطمینان حاصل شود .
 • ترجیحاً برای هر وسیله گازسوز از دودکش مستقل استفاده شود .
 • در ساختمانهای معمولی تأمین هوا از داخل ساختمان برای هر یک متر مکعب بر ساعت گاز مصرفی حداقل ۵۰/۵۶ متر مکعب فضا برای تأمین هوای احتراق مورد نیاز دستگاه گازسوز ضروری است
 • نصب دستگاههای گازسوز در فضای کاملاً بسته و بدون هرگونه پیش بینی دریافت هوای احتراق مجاز نیست .
 • نصب وسایل گازسوز در فضا های با خطر ، خوابگاهها ، خانه سالمندان ، مهدکودک ها ، اتاقهای نگهبانی ، انبار ها و … ممنوع می باشد
 • هرگونه تغییرات در سیستم لوله کشی گاز و یا توسعه آن بایستی با هماهنگی شرکت گاز و نظام مهندسی صورت پذیرد.
 • واحد HSE شرکت گاز استان قم

 

 

اجرای پروژه گازرسانی و عملیات ساختمانی CNG گلستان و پادگان قیام -نوبت دوم-(۱۷/۱۲/۸۷)

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :اجرای پروژه گازرسانی و عملیات ساختمانی CNG گلستان و پادگان قیام را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

 

اجرای پروژه گازرسانی و عملیات ساختمانی CNG گلستان و پادگان قیام را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 • لوله گذاری به قطر ۲ و ۶ اینچ با فشار ۲۵۰Psi به طول تقریبی ۳۵۰۰ متر (خط تغذیه)؛
 • لوله گذاری به قطر ۴ اینچ با فشار ۱۰۵۰Psi به طول تقریبی ۲۵۰ متر (خط انتقال)؛
 • احداث جاده سرویس جهت خطوط انتقال و تغذیه؛
 • تهیه مصالح، ساخت و نصب یک دستگاه ایستگاه B.S . 250.60.1000 ؛
 • تهیه مصالح، ساخت و نصب یک دستگاه ایستگاه B.S . 250.60.2500 ؛
 • تهیه مصالح، ساخت و نصب یک دستگاه ایستگاه G.S . 5000m3/h ؛
 • تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی، فنس کشی و محوطه سازی ایستگاه G.S به میزان ۳۶۰۰ مترمربع.

ب- محل اجرا : استان قم (جاده قدیم قم-تهران بعد از منظریه) می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانایی انجام کار در مدت ۱۸۰ روز تقویمی.
 • دارا بودن حداقل رتبه ۵ تأسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.
 • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۲۷ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم (بانک ملی شعبه شهید زین الدین قم) در صورت واریز وجه نقد ، رسید آن می بایست به تأیید امور مالی شرکت گاز استان قم برسد.
 • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ می باشد.

و- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۸۸ می باشد.

هـ- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۸۸ می باشد.

مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس : WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب