منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

خرید انواع کنتورهای دیافراگمی را از طریق مناقصه عمومی – نوبت اول – (۷/۷/۸۸)- روزنامه کیهان

شرکت گاز استان قم در نظر دارد : خرید انواع کنتورهای دیافراگمی را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید :

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد : خرید انواع کنتورهای دیافراگمی را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 • کنتور (G4) با ظرفیت ۶m3/hr به تعداد ۰۰۰/۱۰ عدد ؛
 • کنتور (G6) با ظرفیت ۱۰m3/hr به تعداد ۱۵۴۰ عدد ؛
 • کنتور (G10) با ظرفیت ۱۶m3/hr به تعداد ۱۰۰ عدد ؛
 • کنتور (G65) با ظرفیت ۱۰۰m3/hr به تعداد ۱۰ عدد.

ب- محل تحویل : انبار مرکزی شرکت گاز استان قم می‌باشد.

ج- شرایط فروشندگان متقاضی :

 • توانایی تحویل کالا در مدت ۹۰ روز تقویمی.
 • قرار داشتن در Vendor List شرکت ملی گاز ایران
 • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۲۳ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب سیبا ۰۱۰۵۳۹۸۴۵۳۰۰۲ شرکت گاز استان قم (بانک ملی شعبه شهید زین‌الدین قم) در صورت واریز وجه نقد، رسید آن می‌بایست به تأیید امور مالی شرکت گاز استان قم برسد.
 • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۱۱/۰۷/۱۳۸۸ می‌باشد.

و- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۸۸ می‌باشد.

هـ- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۸۸ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس : WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

بررسی و تحلیل عددی گرمکن ایستگاه های تقلیل فشار گاز

چکیده

یکی از روشهای مقرون به صرفه برای جلوگیری از مسدود شدن روزنه عبور گاز در شیرهای فشارشکن ایستگاه های تقلیل فشار گاز استفاده از گرمکن به منظور گرمایش گاز قبل از کاهش فشار است .تاکنون بررسی های قابل توجهی در مورد تحلیل حرارتی – سیالاتی گرمکن های ایستگاه تقلیل فشار گاز  انجام نشده است.در ایستگاه های تقلیل فشار  با توجه به دبی بالای گاز عبوری از گرمکن و سرعت زیاد گاز و هم چنین با توجه به نوع زبری سطح ،لوله های کویل ، گاز عبوری از گرمکن دچار افت فشار می شود.در تحلیل تئوری حرارتی -سیالاتی این گرمکن ها به دلیل عدم اطلاع از میزان افت فشار در گرمکن ،نتایج بدست آمده خطا وجود دارد.برای رفع این مشکل می توان از مدل کردن لوله های کویل استفاده کرد.

نویسندگان

سید عبدالمهدی هاشمی، قنبرعلی شیخ زاده، رضا اشرفی، ناهید زمان

تعیین مقادیر هدف برای شرکتهای گاز استانی با استفاده از یک مدل DEA-MCDM در فضای غیر قطعی

چکیده

یکی از مشکلات موجود در تحلیل های کارایی شرکتهای گاز با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA) ، عدم دسترسی به داده های دقیق و همچنین گنجاندن نظرات مدیر در تحلیل ها بوده است. در این مقاله برای گنجاندن نظرات مدیر درتحلیل پوششی داده ها و تنظیم مقادیر هدف از ترکیب مدلهایDEA  و تصمیم گیری با چندین معیار (MCDM) استفاده می شود.  بعلاوه برای مدلسازی اغتشاش در داده ها از تکنیک بهینه سازی استوار  (RO) استفاده شود که اخیراً کاربردهای زیادی پیدا کرده است. مدل ارائه شده برای شرکتهای گاز استانی اجرا می شود و با توجه به نظرات مدیر شرکت گاز قم، مقادیر هدف برای این شرکت در فضایی غیر قطعی تعیین می گردد.

نویسندگان

هوشتگ محمدی، هاشم عمرانی، رسول قرنلی

اصلاح سطحی غشاهای الیاف تو خالی جهت کاربرد در فرایندهای جداسازی گاز

چکیده

تماس دهنده های غشایی از جمله دستگاه هایی هستند که در صنایع مختلف و به منظور ایجاد سطح تماس بین دو فاز متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند. قابلیت های بالای تماس دهنده های غشایی ،استفاده از آنها را در فرایندهای نظیر شیرین سازی گاز طبیعی الزامی می سازد. زیرا سطح تماس ایجاد شده بین دوفاز و سرعت انتقال جرم بالا باعث کاهش حجم دستگاه های جداسازی ،کاهش هزینه های سرمایه گذاری و درنتیجه اقتصادی تر شدن فرایند شیرین سازی گاز طبیعی به کمک غشا خواهد شد. در زمینه اصلاح پلیمرها به منظور تغییر خواص آب دوستی آنها جهت ساخت غشاهای الیاف توخالی در فرایندهای جداسازی فعالیت خاصی در ایران صورت نگرفته است.

نویسندگان

غلامرضا باکری،مجتبی شریعتی نیاسر، امیرمنصور گل محمدی

اجرای پروژه پیمان خدمات حمل و نقل را از طریق مناقصه عمومی – نوبت اول(۲/۷/۸۸)-روزنامه شاخه سبز

شرکت گاز استان قم در نظر دارد : اجرای پروژه پیمان خدمات حمل و نقل را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید :

 

 

اجرای پروژه پیمان خدمات حمل و نقل را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 • تأمین خودرو سواری روآ، آردی، پژو ۴۰۵، سمند، پیکاپ دوکابین، مزدا دوکابین مدل ۸۳ به بالا به تعداد ۲۵ دستگاه ؛

ب- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی.
 • دارا بودن صلاحیت از سازمان کار و امور اجتماعی.
 • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۱۹ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب سیبا ۰۱۰۵۳۹۸۴۵۳۰۰۲ شرکت گاز استان قم (بانک ملی شعبه شهید زین‌الدین قم) در صورت واریز وجه نقد، رسید آن می‌بایست به تأیید امور مالی شرکت گاز استان قم برسد.
 • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

ج- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۸۸ می‌باشد.

د- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۸۸ می‌باشد.

هـ- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۸۸ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس : WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

اجرای پروژه گازرسانی به CNG سلفچگان را از طریق مناقصه عمومی-نوبت اول(۱/۷/۸۸)-روزنامه ایمان

شرکت گاز استان قم در نظر دارد : اجرای پروژه گازرسانی به CNG سلفچگان را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید :

 

 

اجرای پروژه گازرسانی به CNG سلفچگان را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 • اجرای خط تغذیه (فولادی) به قطر ۴ اینچ و با فشار ۲۵۰Psi به طول تقریبی ۲۴۰۰ متر ؛

ب- محل اجرا : شهر سلفچگان در استان قم می‌باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانایی انجام کار در مدت ۶۰ روز تقویمی.
 • دارا بودن حداقل رتبه ۵ تأسیسات و تجهیزات دارای اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.
 • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۹ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم (بانک ملی شعبه شهید زین‌الدین قم) در صورت واریز وجه نقد ، رسید آن می‌بایست به تأیید امور مالی شرکت گاز استان قم برسد.
 • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۸۸ می‌باشد.

و- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۸۸ می‌باشد.

هـ- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۸۸ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس : WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

رژه بسیجیان پایگاه بسیج شهید چمران شرکت گاز استان قم

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس بسیجیان پایگاه شهید چمران شرکت گاز استان قم در رژه نیرو های مسلح شرکت کردند. در مراسم رژه نیروهای مسلح استان که صبح امروز سه شنبه با حضور گسترده نیروهای نظامی و انتظامی و بسیجیان حوزه های مختلف و مسولان استان در مسیر خیابان ۷۵متری عمار یاسر برگزار شد مدیر عامل و جمع کثیری از کارکنان عضو بسیج این شرکت که زیر نظر حوزه دو بسیج اداری فعالیت می کنند توان و آمادگی خود را به نمایش گذاشتند. بسیجیان شرکت گاز استان قم در این مراسم با تاکید برضرورت حفظ ارزشها و آرمانهای شهدا و انقلاب اسلامی تصریح کردند: هرگونه تعدی و زیاده خواهی دشمنان به خاک ایران اسلامی با پاسخ کوبنده نیرو های نظامی و بسیجیان خط ولایت و مردم انقلابی ایران روبرو خواهند شد. بسیجیان این شرکت در برنامه های مختلف بسیج ادارات و انجام ماموریت های محوله حضور فعال دارند.

 

 

ختم قرآن کریم در شرکت گاز استان قم

همزمان با پایان ماه مبارک رمضان کار قرائت یک جلد قرآن کریم در شرکت گاز استان قم به پایان رسید. در مراسم قرائت یک صفحه از قرآن کریم که از دو سال گذشته با هدف ترویج فرهنگ قرائت قرآن و گسترش ارزشهای دینی و با حضور گسترده پرسنل هر روز ما بین نماز ظهر و عصر در نمازخانه شرکت گاز برگزار می شد همکاران ضمن تقدیر از بانیان این طرح/ بر لزوم ادامه برنامه هایی از این قبیل تاکید داشتند. خاطر نشان می شود: در روز پایانی این مراسم از قاریان و خادمان کلام وحی با اهدا هدایایی قدردانی شد. این برنامه با استعانت از درگاه خداوند هم اکنون نیز با استقبال پرشور کارکنان ادامه دارد.

 

کسب رتبه اول شرکت گاز استان قم در اجرای اصلاح الگوی مصرف

مدیر عامل شرکت گاز استان قم  در کمیته تخصصی اصلاح الگوی مصرف، انرژی و مواد مصرفی که در دفتر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی که در استانداری برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: شرکت گاز استان قم از سال ۸۵ برنامه‌های مدونی در راستای مصرف بهینه انرژی در ساختمان‌های این شرکت آغاز کرده است. وی با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی انرژی در شرکت گاز استان قم خاطرنشان کرد: قبوض پرداختی برق شرکت گاز استان قم در بهار سال ۸۷، به میزان ۸۹ هزار کیلووات بوده است که با تدابیر اتخاذ شده توسط این شرکت این رقم در بهار سال ۸۸ به ۳۷ هزار و ۹۹۱ کیلووات کاهش یافته است. مهندس محمدی با اشاره به موفق بودن اجرای طرح مصرف بهینه شرکت گاز در فصل تابستان، بیان داشت: در فصل تابستان سال ۸۷، شرکت گاز استان قم ۱۴۵ هزار و ۸۴۰ کیلو وات برق مصرف کرده است که این رقم در تابستان ۸۸ به ۱۳۰ هزار کیلو وات کاهش یافته است. وی با بیان اینکه کاهش مصرف در تمام انرژی‌های مصرفی در شرکت گاز استان قم است، تصریح کرد: مدیریت مصرف و بهبود سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی شرکت گاز استان قم از مهم‌ترین راهکارهای کاهش مصرف انرژی در این اداره بوده است. محمدی با اشاره به ضرورت استفاده از نظرات کارشناسی در مصرف بهینه انرژی، اظهار داشت: شرکت گاز استان قم با استفاده از نظرات کارشناسی مشاور توانسته است در برخی از محل‌های ساختمان خود نور آنها را تقویت بخشد و در برخی محل‌ها سیستم گرمایشی را ارتقا بخشد و مصرف بهینه خود را نیز حفظ کند. وی اضافه کرد: امروز در تمام قسمت‌های اداره تایمر‌هایی نصب شده است تا زمان‌های معین برق این اتاق‌ها قطع شود تا در مصرف صرفه‌جویی صورت بگیرد . مهندس محمدی اظهار داشتند : به منظور کاهش هزینه ها به ویژه در مصرف انرژی، اجرای اصلاح الگوی مصرف را از اواخرسال ۱۳۸۵ با برنامه ریزی در شرکت گاز استان قم آغاز نموده و نسبت به دیگر سازمانها و ارگان ها و ادارات دولتی پیشتاز بوده و در رتبه اول قرار دارد.

 

برگزاری جلسه کمیته فرهنگی شرکت گاز استان قم

جلسه کمیته فرهنگی شرکت گاز استان قم با حضور مدیرعامل و اعضا برگزار شد. در این جلسه که صبح یکشنبه در دفتر مدیرعامل برگزارشد مهندس هوشنگ محمدی با تبریک سالروز میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)و ایام با فضیلت ماه مبارک رمضان اظهار داشت:باید در روزهای باقیمانده از این ماه پر خیر و برکت و بویژه لیالی قدر تلاش کنیم با ترک محرمات و انجام واجبات و تاسی به ائمه معصومین (ع)راه تعالی و سعادت را در پیش گیریم. ایشان در ادامه این جلسه با اشاره به نقش حساس و تاثیر گذار کمیته فرهنگی در ارتقائ مبانی و معیارهای اسلامی در بین کارکنان شرکت افزود:روح نیز همانند جسم انسان که برای تحرک و پویایی به غذا نیاز دارد نیازمند معنویت است. دراین جلسه همچنین مقرر شد هرگونه فعالیت فرهنگی در شرکت با مدیریت کمیته فرهنگی پیگیری و و برنامه های فرهنگی نیز برای کارکنان و خانواده های آنها اجرا شود.

 

 

 

۰۵ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب