مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

بایگانی ماهانه

خرید انواع کنتورهای دیافراگمی را از طریق مناقصه عمومی – نوبت اول – (۷/۷/۸۸)- روزنامه کیهان

شرکت گاز استان قم در نظر دارد : خرید انواع کنتورهای دیافراگمی را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید :

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد : خرید انواع کنتورهای دیافراگمی را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 • کنتور (G4) با ظرفیت ۶m3/hr به تعداد ۰۰۰/۱۰ عدد ؛
 • کنتور (G6) با ظرفیت ۱۰m3/hr به تعداد ۱۵۴۰ عدد ؛
 • کنتور (G10) با ظرفیت ۱۶m3/hr به تعداد ۱۰۰ عدد ؛
 • کنتور (G65) با ظرفیت ۱۰۰m3/hr به تعداد ۱۰ عدد.

ب- محل تحویل : انبار مرکزی شرکت گاز استان قم می‌باشد.

ج- شرایط فروشندگان متقاضی :

 • توانایی تحویل کالا در مدت ۹۰ روز تقویمی.
 • قرار داشتن در Vendor List شرکت ملی گاز ایران
 • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۲۳ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب سیبا ۰۱۰۵۳۹۸۴۵۳۰۰۲ شرکت گاز استان قم (بانک ملی شعبه شهید زین‌الدین قم) در صورت واریز وجه نقد، رسید آن می‌بایست به تأیید امور مالی شرکت گاز استان قم برسد.
 • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۱۱/۰۷/۱۳۸۸ می‌باشد.

و- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۸۸ می‌باشد.

هـ- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۸۸ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس : WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

بررسی و تحلیل عددی گرمکن ایستگاه های تقلیل فشار گاز

چکیده

یکی از روشهای مقرون به صرفه برای جلوگیری از مسدود شدن روزنه عبور گاز در شیرهای فشارشکن ایستگاه های تقلیل فشار گاز استفاده از گرمکن به منظور گرمایش گاز قبل از کاهش فشار است .تاکنون بررسی های قابل توجهی در مورد تحلیل حرارتی – سیالاتی گرمکن های ایستگاه تقلیل فشار گاز  انجام نشده است.در ایستگاه های تقلیل فشار  با توجه به دبی بالای گاز عبوری از گرمکن و سرعت زیاد گاز و هم چنین با توجه به نوع زبری سطح ،لوله های کویل ، گاز عبوری از گرمکن دچار افت فشار می شود.در تحلیل تئوری حرارتی -سیالاتی این گرمکن ها به دلیل عدم اطلاع از میزان افت فشار در گرمکن ،نتایج بدست آمده خطا وجود دارد.برای رفع این مشکل می توان از مدل کردن لوله های کویل استفاده کرد.

نویسندگان

سید عبدالمهدی هاشمی، قنبرعلی شیخ زاده، رضا اشرفی، ناهید زمان

تعیین مقادیر هدف برای شرکتهای گاز استانی با استفاده از یک مدل DEA-MCDM در فضای غیر قطعی

چکیده

یکی از مشکلات موجود در تحلیل های کارایی شرکتهای گاز با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA) ، عدم دسترسی به داده های دقیق و همچنین گنجاندن نظرات مدیر در تحلیل ها بوده است. در این مقاله برای گنجاندن نظرات مدیر درتحلیل پوششی داده ها و تنظیم مقادیر هدف از ترکیب مدلهایDEA  و تصمیم گیری با چندین معیار (MCDM) استفاده می شود.  بعلاوه برای مدلسازی اغتشاش در داده ها از تکنیک بهینه سازی استوار  (RO) استفاده شود که اخیراً کاربردهای زیادی پیدا کرده است. مدل ارائه شده برای شرکتهای گاز استانی اجرا می شود و با توجه به نظرات مدیر شرکت گاز قم، مقادیر هدف برای این شرکت در فضایی غیر قطعی تعیین می گردد.

نویسندگان

هوشتگ محمدی، هاشم عمرانی، رسول قرنلی

۰۳ اسفند ۱۳۹۶

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
آمار بازدید