منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

«مناقصه مدیریت بهره برداری و خدمات گاز طبیعی در سطح استان قم» «تجدید مناقصه»

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

«تجدید مناقصه»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

مناقصه «مدیریت بهره برداری و خدمات گاز طبیعی در سطح استان قم» را با مشخصات ذیل و شرایط کلی مندرج در اسناد ارزیابی کیفی ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

۱) کارهای غیر مشروط شامل : کلیه خدمات مشترکین و امدادرسانی به بخش خانگی ، تجاری ، صنعتی و نیروگاه ، تعمیرات و نگهداری از تأسیسات و … ؛

۲)   کارهای مشروط شامل :

                             ۱-۲- توسعه شبکه و انشعابات و بخشی از کارهای تعمیراتی ؛

                             ۲-۲- تهیه و تأمین مصالح و کالاهای مورد نیاز پروژه .

 

تبریک سال ۱۳۹۱

 

کسب تقدیرنامه سازمانی(EFQM) جایزه ملی بهره وری در سال ۱۳۹۰

 

انجام معاینات دوره ای کارکنان در شرکت گاز استان قم

معاینات دوره ای که نقش موثری در سلامت جسمی و روانی و نیز افزایش بهره وری پرسنل دارد، با همکاری مرکز بهداشت و درمان صنعت نفت در شرکت گاز استان قم انجام شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: رئیس امور اداری این شرکت گفت: معاینات دوره ای پرسنل بصورت سالانه بمنظور حفظ و صیانت از سرمایه های انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت و در راستای استقرار سیستم های مدیریت IMS،  باهمکاری مرکز بهداشت و درمان صنعت نفت قم انجام می شود. ایشان با اشاره به انجام معاینات در سال جاری در بین کلیه پرسنل رسمی افزود: بر اساس دستورالعمل مرکز بهداشت و درمان صنعت نفت، کارکنان عملیاتی هر ساله تحت معاینات پزشکی طب صنعتی قرار می گیرند.وی در پایان ضمن تشکر از همکاری مدیر بهداری بهداشت صنعت نفت قم  و کارکنان تلاشگرشان اظهار داشت: این معاینات طی سه روز متوالی با حضور تیم پزشکی شامل ۶ نفر در اداره مرکزی این شرکت انجام شد.

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب