منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

برگزاری مانور مقابله با حوادث احتمالی در شرکت گاز استان قم

مانور آمادگی در شرایط اضطراری و مقابله با حوادث احتمالی با حضور نیروها و واحدهای عملیاتی با سناریوی از پیش طراحی شده برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم : مهندس محمدی مدیر عامل این شرکت،  اظهار داشت: مانور مذکور در راستای تداوم برگزاری رزمایشها در سال جدید، با برنامه ریزیهای صورت گرفته به منظور حفظ آمادگی و ارزیابی واحدهای عمل کننده در شرایط اضطراری و همچنین جهت ارتقاء علمی و عملی پرسنل واحدهای عملیاتی صورت گرفت.وی در ادامه هدف از برگزاری این مانور را دستیابی به اهداف پدافند غیر عامل و مدیریت بحران عنوان کرد و گفت: این مانور در مورخه ۱۰/۰۲/۹۱ ساعت صفر رزمایشی با سنایوری برخورد بیل مکانیکی سازمانهای حفار به خط تغذیه ایستگاه تقلیل فشار (۳۲۶  TBS) و نشت شدید گاز از خط مذکور در شهر قم برگزار گردید و کلیه واحدهای مرتبط بر اساس آموزش و تمرین در مانورهای گذشته به صورت هماهنگ حضور یافته و ضمن انجام وظایف محوله به نحو مطلوب، بحران ایجاد شده را مهار نمودند.وی در پایان از حضور کلیه واحدهای شرکت کننده در این مانور از جمله واحدهای HSE، بهره برداری و امداد اداره گاز منطقه ۱ قم، حراست، روابط عمومی، حمل و نقل و نیروهای امدادی پیمانکار تشکر نمود.

 

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب