مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

بایگانی ماهانه

گزارش عملکرد ماهیانه سال ۱۳۹۱

تاثیر دوره صورت حساب مشترکین بر دوره مطالبات درشرکت گاز استان قم

چکیده

مطالبات یکی از مهمترین داراییهای شرکتها می باشد که در راستای موضوع اصلی فعالیت واحد تجاری ایجاد می گردد و همواره مدیران به دنبال مدیریت بهینه مطالبات هستند.مدیریت واحدهای تجاری همواره به دنبال کاهش زمان وصول مطالبات و مطالبات سوخت شده می باشد که شرکت ملی گاز ایران نیز به دنبال این هدف مهم می باشد، لذا در انتهای سال ۱۳۸۷ با هدف کاهش دوره وصول مطالبات، دستورالعملی را ابلاغ نمود که بر اساس آن دوره صورت حساب مشترکین خانگی وتجاری از ۶۰ روز به ۴۵ روز کاهش یافت.دراین تحقیق سعی شده است تاثیر تغییر دوره صورتحساب ها (متغیرمستقل )بر دوره وصول مطالبات(متغیروابسته)شرکت گاز استان قم،که یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران است، مورد مطالعه قرار گیرد. پس ازجمع آوری داده های مورد نیاز ، مشترکین خانگی وتجاری بعنوان گروه آزمایش و مشترکین صنعتی ونیروگاهی(که تغییردوره نداشته اند) بعنوان گروه کنترل انتخاب شده و تجزیه و تحلیل آنها در سه مرحله صورت پذیرفت.درمرحله اول ، دوره وصول مطالبات گروه آزمایش قبل از تغییر مورد مطالعه قرارگرفت و درمرحله دوم ، تغییرات دوره وصول مطالبات گروه آزمایش بعد از تغییر مورد مطالعه قرار گرفت ودر مرحله سوم تغییرات دوره وصول مطالبات گروه آزمایش نسبت به قبل از تغییر با تغییرات دوره وصول مطالبات گروه کنترل مورد مقایسه قرارگرفت ، نتایج بدست آمده نشان دهنده تاثیر کاهش دوره صورت حساب مشترکین بر کاهش دوره وصول مطالبات آنها نبود .

متن کامل

فایل متن کامل

نویسندگان: سید مسعود شمس الدینی، علیرضا عبدی کوسالاری، عباس محمدخانی

آمار مصرف کنندگان گاز طبیعی استان قم از ۲۸۶۰۰۰ هزار مشترک فراتررفت

مدیر عامل شرکت گاز استان قم ضمن اعلام پذیرش نزدیک به ۲۰۰۰۰ هزار مشترک جدید درسال گذشته گفت: بالغ بر ۹۹درصد ازجمعیت جامعه شهری و۹۷درصد ازجمعیت جامعه شهری و روستایی استان قم از نعمت گاز طبیعی برخوردارهستند. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم،مدیر عامل این شرکت با اشاره به این مطلب اظهار داشت: هم اکنون بالغ بر۹۷درصدجمعیت جامعه شهری و روستایی در بخشهای مختلف خانگی ، تجاری ، عمومی  وصنعت استان از گاز طبیعی بهره مند هستند.مهندس محمدی با بیان اینکه: این شرکت با اهتمام ویژه نسبت به توسعه و گسترش گاز رسانی در سطح استان سعی و تلاش مضاعفی را بعمل آورده خاطرنشان کرد: استان قم در سال ۸۸ به لحاظ استفاده اکثریت مردم از گاز طبیعی (انرژی پاک) به عنوان اولین استان سبز کشور شناخته و معرفی شد.وی به تامین انرژی گاز پروژه مسکن مهر اشاره کرد وافزود: با برنامه ریزی صورت گرفته از سال ۸۹ ، زیر ساخت لازم برای احداث وتوسعه ۲۱۰ کیلومتر شبکه های گازرسانی بمنظور تامین گاز مسکن مهر طی ۲۰ سال آینده ، توسط شرکت گاز استان در حال اقدام و اجرا می باشد. همچنین بیش از ۱۴۰میلیارد ریال بودجه برای این کار اختصاص داده شده، که هم اکنون ۱۷هزار واحد مسکونی از مسکن مهر استان قم از انرژی گازطبیعی  برخوردار گردیده اند. مهندس محمدی همچنین در ادامه گفت : با اقدام بموقع و تلاش همکاران ، پروژه های گاز رسانی به طرحهای مسکن مهر  در شهرهای تابعه استان شامل جعفریه، قنوات، دستجرد، سلفچگان و… به اتمام رسیده و جهت واگذاری اشتراک گاز اماده میباشد.مدیر عامل شرکت گاز استان خاطر نشان کرد:در سال گذشته نزدیک به ۲۰هزار مشترک جدید پذیرش و زیر پوشش خدمات گازرسانی قرار گرفتند. هم اکنون ۳۱۰هزار واحد مسکونی وتجاری در سطح استان قم از نعمت گاز برخوردار هستند.

 

۰۳ اسفند ۱۳۹۶

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
آمار بازدید