منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

تشریح فرآیند تعالی سازمانی شرکت گاز استان قم

شرکت گاز استان قم در سال ۱۳۸۱ به عنوان یکی از اولین شرکتهای گاز استانی موفق به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت، ایمنی و محیط زیست گردید و گواهینامه های مربوطه اخذ شد و در ادامه فعالیتهای بهبود از سال ۱۳۸۹ حرکت در مسیر تعالی را آغاز نمود که در همین راستا توانست گواهینامه اهتمام و تقدیر نامه تعالی را از دبیرخانه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی اخذ نماید. با هدف تعمیق فعالیتهای تعالی سازمانی و مطابق نقشه راه تعالی، در سال ۱۳۹۱ حضور در سطح تندیس براساس یک رویکرد منطقی در معیار ۱-ب را در برنامه خود قرار داده است . این هدف در اهداف کلان و استراتژیهای ۵ ساله سازمانی لحاظ شده و صورت  نقشه راه تعالی ارائه گردیده است .

نقشه راه تعالی شرکت گاز استان قم

سال

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

روش خودارزیابی

کارگاه- پرسشنامه

کارگاه- پروفرما

شبیه سازی جایزه

هدف تعالی

تعهد  به تعالی

تقدیرنامه

سطح تندیس

شرکت گاز استان قم در راستای حرکت در مسیر بهبود از سال ۱۳۸۰ به بعد اقدامات متعددی را انجام داده است که از اهم فعالیتهای انجام شده طی این سالها و قابلیتهای شرکت می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • استقرار سیستم های یکپارچه مدیریت کیفیت ISO9001:2008 ، ISO14001:2004، OHSAS18001:2007  .
 • استقرار سیستم HSE-MS وزارت نفت .
 • استقرار استاندارد بین المللی ISO10014:2006 مدیریت کیفیت – جهت خودارزیابی سطح بلوغ سازمانی بر اساس چرخه بهبود مداوم در راستای  شناسایی و تحقق منافع مالی و اقتصادی از طریق بکارگیری اصول مدیریت کیفیت  . در سال ۹۱
 • استقرار استاندارد بین المللی ISO10002:2004 مدیریت کیفیت – رضایتمندی مشتری . در سال ۹۱
 • استقرار سیستم آموزش بر اساس استاندارد بین المللی  ISO10015 . در سال ۹۱
 • استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس  EN 16001:2009. از سال ۹۰ تا ۹۱
 • استقرار نظام پیشنهادات برای کارکنان
 • اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
 • استقرار نظام GIS
 • واگذاری بخش عمده ای از فعالیتهای اجرایی و پاسخگویی به مشترکین به بخش خصوصی در راستای سیاستهای دولت و اصل ۴۴ قانون اساسی (از جمله فعالیتهای امور مشترکین، امداد، پروژه های اجرایی و نظارت بر آنها و …)
 • اجرای پروژه­های متعدد پژوهشی با مراکز علمی معتبر داخلی و خارجی
 • انجام ممیزی انرژی در ساختمان مرکزی شرکت
 • استقرار سیستم تلفن گویا، سایت اینترنتی و سیستم پرتال
 • کسب عنوان اولین استان سبز کشور بر اساس ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ایران

این رویکرد پس از آغاز پروژه در سال ۸۹ و انتخاب مشاور ، برنامه ریزی کلان فازهای پروژه انجام و سپس  تیمهای خودارزیابی به شرح زیر جهت پیگیری فعالیتهای استقرار خواسته های مدل تعالی سازمانی ، سازماندهی شد : ۱- تیم رهبری و استراتژی ۲- تیم بازار، خدمات و محصولات ۳- تیم منابع انسانی و نتایج کارکنان ۴- تیم شراکتها، منابع و نتایج غیرمالی ۵- تیم منابع مالی و نتایج کلیدی عملکرد

سپس برنامه های آموزشی تشریح اصول و مفاهیم تعالی، معیارهای مدل ، روشهای خودارزیابی، منطق ارزیابی RADAR:2010 جهت کلیه اعضای کمیته های برگزار گردید و جهت تعمیق بیشتر موضوع، برنامه های آموزش تخصصی به تفکیک معیارهای مدل جهت هر یک از تیمها برگزار گردید. در ادامه با برگزاری جلسات اختصاصی خودارزیابی برای هر تیم با استفاده از روش کارگاه-پروفورما، اطلاعات شرکت در شاخصها و واحدهای مختلف جمع آوری شده و سپس با جمع بندی گزارشات خودارزیابی تیم ها امتیاز نهایی شرکت تعیین و همچنین نقاط قوت و زمینه های بهبود شناسایی گردید. امتیاز کلی شرکت ۳۸۱ از ۱۰۰۰ تعیین و تعداد ۶۵ برنامه بهبود در قالب ۲ سرفصل اقدامات اصلاحی کوتاه مدت (۳۵ مورد) و پروژه های بهبود بلندمدت (۳۰ مورد) شناسایی شده است. سپس طی جلسه ای مدیران ارشد شرکت اقدام به امتیازدهی و انتخاب

پروژه های بهبود (بر اساس روش نظامند ، ماتریس اهمیت فوریت) جهت اجرا در سال ۹۱-۱۳۹۰ به شرح زیر نموده اند. تعداد ۵ پروژه بهبود مصوب مدیران به شرح زیر برای اجرا در سال ۹۰ ناشی از خودارزیابی همچنان در حال پیگیری است:

۱- استقرار نظام ارزیابی سبک رهبری و توسعه مدیران (بازخورد ۳۶۰درجه) – در حال بررسی بازخور و تعریف اقدامات اصلاحی است.

۳- توسعه و تعمیق نظام مدیریت استراتژیک وBSC – این مدل نیز بعنوان یک رویکرد کلیدی مرتبط با معیار ۲ تدوین و بر اساس گزارشهای بازخور دبیرخانه سال ۹۰ توسط کمیته استراتژی متحول و بهبود یافته و در حال حاضر بطور منظم مورد پایش میباشد .

۴- توسعه و تعمیق نظام پیشنهادات- در دست پیگیری از طریق کمیته ۳ تعالی .

۵- تقویت زیرساختها و منابع فرآیند امداد – در دست پیگیری است.

ادامه مسیر تعالی شرکت گاز استان قم در سال ۹۱

شرکت گاز استان قم بلافاصله بعد از ارزیابی مدل تعالی سازمانی در سال ۹۰ ، دریافت تقدیر نامه دو ستاره و یادگیری حاصله از ارزیابی این مدل و با توجه به گزارشات بازخورد ارزیابان و دبیرخانه جایزه ،  جهت تحقق و ارتقای سطح تعالی سازمانی ، تیم مشاوره خود را تعویض و با مذاکرات متعدد دست به انتخاب گروه مشاوران متخصص در حوزه تعالی و بهبود سازمانی زد . لذا در این مسیر در ابتدایی ترین مراحل با توجه به اینکه کارکنان کلیدی ترین عامل تغییر در سازمان می باشند ، کمیته های تعالی مطابق با نظامنامه تعالی سازمانی (  تدوین یک رویکرد در این حوزه ) و معیارهای مدل را تشکیل ( شکل ۱ ) ، ساختار کار و شرح وظایف اصلی کمیته ها را تدوین و در حدود ۵۰ جلسه کار گروهی با مشارکت افراد کلیدی سازمان حدود ۷۰ نفر شروع به کار نموده اند . این کمیته ها بر اساس شرح وظایف مشخص با تمرکز به معیارها و زیر معیارهای مدل تعالی در هر جلسه کلیه رویکردهای مرتبط به هر فرد، واحد سازمانی و فرآیند را تشخیص ، کشف ، تدوین و مستند نموده جهت ارائه و یادگیری در راستای الگوبرداری درونی به سمع و نظر کلیه افراد کمیته ها رسانده سپس توسط مشاور این موارد در چارچوب منطق رادار مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفته تا سایرین از این الگوها استفاده نموده و رویکردهای مرتبط با خود را شناسایی ، تدوین و ارائه نمایند. شایان ذکر است که کلیه اعضای کمیته ها در ساختار کمیته های تعالی سازمانی سال ۹۱ در هر طبقه شرکت به کلیه افراد سازمان اطلاع رسانی شده و نکته قابل توجه آنست که این افراد در هر کمیته مورد ارزیابی قرار می گیرند و مطابق با سیستم ارزیابی عملکرد مدون و نظامند ، مورد تشویق و تقدیر قرار خواهند گرفت . کمیته رهبری به ریاست آقای مهندس محمدی مدیرعامل ، در آخرین جلسه مصوب نمود تا از افراد علاقه مند و داوطلب ، جهت توسعه و تسری فرهنگ تعالی در راستای بهبود سیستم های مدیریت توسط دبیرخانه تعالی دعوت بعمل آید تا کلیه همکاران بتوانند با ایجاد یک فرصت برابر در این مسیر متعالی مشارکت نمایند .

نمودار ۱-۱- هدفگذاری امتیازات اکتسابی معیارهای مدل جهت کسب تندیس در شرکت گاز استان قم از سال ۸۹ تا ۹۱

با التفات به اینکه اهداف فوق در دو سال گذشته تحقق یافته اند ،  لذا سطح و منطق هدفگذاری در سال ۹۱ با تغییر و بهبود ساختار کمیته ها و نگرش جدید در تدوین ، اجرا و کنترل کلیه توانمند ساز و نتایج سازمانی بازنگری شده و جهت احراز سطح تندیس کلیه عوامل و منابع سازمان در راستای این هدف همسو و ترغیب شده اند . شایان ذکر است که این هدف یک از اهداف کلان سازمان بوده که در نقشه استراتژی شرکت نیز در منظر رشد و یادگیری تدوین و مورد پایش قرار میگیرد .

 

خبرنامه شماره یک

کمیته های تشکیل شده تعالی سازمانی

۱- کمیته رهبری

متشکل از : جناب آقای مهندس هوشنگ محمدی (رئیس کمیته) ، آقای قرنلی ( ‌دبیر کمیته ) ، آقای علیمحمد فراهــانی (‌نائب‌رئیس) و اعضــاء ( ‌آقایان : نصیری ، کاظمی ، مینایی ، زندی و ایرانی ‌)

۲کمیته استراتژی و مدیریت فرآیندها

متشکل از :  آقای نصیری (رئیس کمیته) ، خانم غفاری ( ‌دبیر کمیته‌) ، آقــــای  سعـــــید نوری ( نائب رئـــیس ) و اعضــاء ( ‌آقایان : گل محمدی،شمس الدینی،پاکدامن مقدم،قرنلی،سلطان عینی، عابدی، صالحی پرور و ایرانی‌)

 ۳- کمیته سرمایه انسانی و نتایج

متشکل از :  آقای عابدی (رئیس کمیته) ، آقای پوستچی (‌دبیر کمیته) ، آقای پارساکیا (نائب رئیس) و اعضــاء (‌ آقایان: عبدی‌کوسالاری ، عدالت‌منش ، آرزو ، ایرانی ، محمدحسن قربانی ، محمدخانی،کشوادیان و شوندی)

۴- کمیته منابع سازمانی

متشکل از : آقای شمس الدینی (رئیس کمیته) ، آقای علی سلطانی (‌دبیر کمیته ) ، آقای رمضان عباسی ( نائب رئیس ) و اعضــاء ( ‌آقایان: حسن رضایی،حسن زند،شمس،ایمانی‌نسب، قاسمی نیا ، به صومی، بهاءالدینی ، برزگر ، تقی مرادی ، قربان‌زاده ، و خانمها  سلیمی، مدرسی‌ و زمان)

۵-کمیــته ‌روابط‌ با‌ مشـــتری ‌و ‌نتـــایج ‌مسئولیت‌های  اجتماعی

متشکل از : آقای جعفرمرادی (رئیس کمیته) ، خانم علوی (‌دبیر کمیته ) ، آقای منصور مینایی ( نائب رئیس ) و اعضــاء (‌آقایان: کشوادیان ، انصاری ، علیخواه ، هاشمی ، یگانه پرست ، فرقدانی ، فردوسی ، حسینی نیا ، علیرضا زند و حسین زاده )

۶- کمیته محصولات و خدمـات

متشکل از : آقای امینی (رئیس کمیته) ، آقای عظیم قربانی (‌دبیر کمیته) ، آقای سیادت (نائب رئیس) و اعضــاء (‌ آقایان : عبدی ، قنبری ، جعفرمرادی ، سید‌محمد‌حسینی ، صالحی‌پرور ، دهقان، یوسفیان ، صفا ، وفایی ، موسوی ، ناصر و خانم حسابی)

۷- کمیته نتایج کلیدی عملکرد

متشکل از : آقای قرنلی (رئیس کمیته) ، آقای ایرانی (‌دبیر کمیته) ، آقای‌سلطان عینی ( نائب رئیس ) و اعضــاء ( ‌آقایان: شمس‌الدینی، نوری، جعفرمرادی ، پارسا کیا ، قاسمی نیا ، عبدی، سلطانی،موسوی نیا)

 

مسیر تعالی شرکت گاز استان قم در سال ۹۱

شرکت گاز استان قم بلافاصله بعد از ارزیابی مدل تعالی سازمانی در سال ۹۰ ، دریافت تقدیر نامه دو ستاره و یادگیری حاصله از ارزیابی این مدل و با توجه به گزارشات بازخورد ارزیابان و دبیرخانه جایزه ،  جهت تحقق و ارتقای سطح تعالی سازمانی ، تیم مشاوره خود را تعویض و با مذاکرات متعدد دست به انتخاب گروه مشاوران جدیدی زد . لذا در این مسیر در ابتدایی ترین مراحل با توجه به اینکه کارکنان کلیدی ترین عامــــل تغییر در سازمان می باشند ، کمیته های تعالی مطابق با معیارهای مدل تعالی سازمانی را تشکیل ، ساختار کار کمیته ها را تدوین و در حدود ۵۰ جلسه کار گروهی با مشارکت افراد کلیدی سازمان حدود ۷۰ نفر شروع به کار نموده اند . این کمیته ها بر اساس شرح وظایف مشخص با تمرکز به معیارها و زیر معیارهای مدل تعالی در هر جلسه کلیه رویکردهای مرتبط به هر فرد، واحد سازمانی و فرآیند را تشخیص ، تدوین و مستند نموده جهت ارائه و یادگیری در راستای الگوبرداری درونی به سمع و نظر کلیه افراد کمیته ها رسانده سپس توسط مشـــاور ( آقای مهندس خدمتگزار) این موارد در چارچوب منطق رادار مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفته تا سایرین از این الگوها استفاده نموده و رویکردهای مرتبط با خود را شناسایی ، تدوین و ارائه نمایند. مقرر گردید که کلیه روسای کمیته ها ، با همکاری اعضای هر کمیته رویکردها را شناسایی و به دبیرخانه تعالی سازمانی تا اواخر نیمه اول شهریور تحویل نمایند. شایان ذکر است که کلیه اعضای کمیته ها در ساختار کمیته های تعالی سازمانی سال ۹۱ در هر طبقه شرکت به کلیه افراد سازمان اطلاع رسانی شده و نکته قابل توجه آنست که این افراد در هر کمیته مورد ارزیابی قرار میگیرند و مطابق با سیستم ارزیابی عملکرد مورد تشویق و تقدیر قرار خواهند گرفت . کمیته رهبری به ریاست آقای مهندس محمدی مدیرعامل ، در آخرین جلسه مصـــوب نمود تا از افراد علاقه مند و داوطلب ، جهت توسعه و تسری فرهنگ تعالی در راستای بهبود سیستم های مدیریت توسط دبیرخانه تعالی دعوت بعمل آید تا کلیه همکاران بتوانند با ایجاد یک فرصت برابر در این مسیر متعالی مشارکت نمایند .

 

پیغام های خطای مودم

modem


۶۰۸٫ راه انداز مودم نصب نشده است
۶۳۰٫ Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
۶۳۶٫ دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
۶۴۶ حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
۶۴۸٫ اعتبار password تمام شده است .
۶۶۶ . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .
۶۶۸ . اتصال از بین رفته است .
۶۷۶ خط اشغال می باشد .
۶۸۰ خط تلفن وصل نیست .
۶۹۱ دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد
۷۰۸ اعتبار حساب تمام شده است .
۷۱۵ . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .

۶۰۰ . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .
۶۰۱ . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .
۶۰۲ .   Port        هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.
۶۰۳ . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .
۶۰۴ . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
۶۰۵ . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .
۶۰۶ .     Port   شناسایی نمی شود .
۶۰۷ . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
۶۰۸ راه انداز مودم نصب نشده است
۶۰۹ .  نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
۶۱۰ . بافر ندارد .
۶۱۱ اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
۶۱۲ . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
۶۱۳ . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
۶۱۴ . سرریزی بافر .
۶۱۵ . Port پیدا نشده است .
۶۱۶ . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
۶۱۷ .Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .
۶۱۸ . Port     باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ).
۶۱۹ . Port      قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
۶۲۰ . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
۶۲۱ . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .
۶۲۲ . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .
۶۲۳ . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .
۶۲۴ . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .
۶۲۵ . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
۶۲۶ . رشته را نمی تواند بارگذاری کند .
۶۲۷ . کلید را نمی تواند بیابد .
۶۲۸ . Port قطع شد .
۶۲۹ . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
۶۳۰  Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
۶۳۱ . Port توسط کاربر قطع شد .
۶۳۲ . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
۶۳۳ . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .
۶۳۴ . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
۶۳۵ . خطا مشخص نشده است .
۶۳۶٫ دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
۶۳۷ . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .
۶۳۸ . زمان درخواست به پایان رسیده است .
۶۳۹ . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
۶۴۰ . خطای NetBIOS رخ داده است .
۶۴۱ . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
۶۴۲ . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند ) .
۶۴۳ .Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
۶۴۴ . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .
۶۴۵ . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.
۶۴۶٫ حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
۶۴۷ . حساب قطع می باشد .
۶۴۸٫ اعتبار password تمام شده است
۶۴۹ . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .
۶۵۰ . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .
۶۵۱ . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .
۶۵۲ . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
۶۵۳ . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .
۶۵۴ . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .
۶۵۵ . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .
۶۵۶ . دستورالعمل (ماکرو) (default off ) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .
۶۵۷ . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .
۶۵۸ . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
۶۵۹ . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
۶۶۰ . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
۶۶۱ . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .
۶۶۲ . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.
۶۶۳ . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
۶۶۴ . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
۶۶۵ . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.
۶۶۶ . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند . ****
۶۶۷ . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .
۶۶۸ . اتصال از بین رفته است .
۶۶۹ . پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .
۶۷۰ . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
۶۷۱ . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
۶۷۲ . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
۶۷۳ . نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
۶۷۴ . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
۶۷۵ . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
۶۷۶ . خط اشغال می باشد .
۶۷۷ . شخص به جای مودم پاسخ می دهد .
۶۷۸ . پاسخی وجود ندارد .
۶۷۹ . نمی تواند عامل را پیدا نماید .
۶۸۰٫ خط تلفن وصل نیست .
۶۸۱ . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .
۶۸۲ . Writing section name دچار مشکل می باشد .
۶۸۳ . Writing device type با مشکل روبرو شده است .
۶۸۴writing device name .684 با مشکل روبرو می باشد .
۶۸۵ . Writing maxconnectbps مشکل دارد .
۶۸۶ . Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .
۶۸۷ . Writing usage با مشکل مواجه است .
۶۸۸ . Writing default off دچار مشکل می باشد .
۶۸۹ . Reading default off با مشکل مواجه است .
۶۹۰ . فایل INI خالی ست .
۶۹۱ دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد
۶۹۲ . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .
۶۹۳ . Binary macro با مشکل مواجه می باشد .
۶۹۴ . خطای DCB یافت نشد .
۶۹۵ . ماشین های گفتگو آماده نیستند .
۶۹۶ . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .
۶۹۷ . Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .
۶۹۸ . پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .
۶۹۹ . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .
۷۰۰ . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .
۷۰۱ . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .
۷۰۲ . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .
۷۰۳ . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .
۷۰۴ . شماره اشتباه callback .
۷۰۵ . مشکل invalid auth state .
۷۰۶ . Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
۷۰۷ . علامت خطایاب . x. 25
۷۰۸ اعتبار حساب تمام شده است .
۷۰۹ . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .
۷۱۰ . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
۷۱۱ . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
۷۱۲ . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
۷۱۳ . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
۷۱۴ . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
۷۱۵ . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
۷۱۶ . پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .
۷۱۷ . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .
۷۱۸ . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
۷۱۹ . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
۷۲۰ . پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند .
۷۲۱ . همتای PPP پاسخ نمی دهد .
۷۲۲ . بسته PPPبی اعتبار می باشد .
۷۲۳ . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .
۷۲۴ . پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial -out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .
۷۲۵ . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
۷۲۶ . پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
۷۲۷ . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .
۷۲۸ . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
۷۲۹ . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
۷۳۰ . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .

نویسنده: هادی صیادی

hadisayadi@gmail.com

پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی

پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 1. شناسایی مسیر شبکه و شیرهای گازی خطوط توزیع و تغذیه ؛
 2. عملیات همسطح سازی، گریسکاری و روانکاری شیرها ؛
 3. تعمیرات دوره ای و تعویض شیرها ؛
 4. تعمیرات و سرویس دوره ای ایستگاههای تقلیل فشار و میترینگ در سطح استان .

       …..

 

 

آنالیز پلی کلرو بی فنیل ها(PCB) موجود در روغن ترانسفورماتورهای حفاظت کاتدیک شرکت گاز استان قم جهت مدیریت صحیح پسماند

چکیده

پلی کلرو بی فنیل ها (PCBs) به عنوان مایعات دی الکتریک در تجهیزاتی مثل ترانسفورماتورها و خازنهای مورد استفاده قرار گرفته اند. آلوده شدن خاک با این مواد با توجه به مقاومت بالای آنها و طولانی بودن نیمه عمرشان موجب آلودگی هوا و منابع آبی و معضلات عدیده زیست محیطی و بهداشتی خواهد شد. هدف از این مطالعه، آنالیز PCBs روغن ترانسفورماتورهای حفاظت کاتدیک  شرکت گاز جهت مدیریت صحیح پسماند بود.

نویسندگان

رضا فولادی فرد،نادر یوسفی، امیر منصور گل محمدی

۰۵ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب