منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

سال حماسه‌ سیاسی و حماسه‌ اقتصادی

 

پروژه احداث ساختمان پست امداد و حوادث پردیسان

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

پروژه احداث ساختمان پست امداد و حوادث پردیسان را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 1. تهیه مصالح و احداث ساختمان پست امداد و حوادث پردیسان ؛
 2. تهیه مصالح و ساخت سوله انبار پست امداد و حوادث پردیسان ؛
 3. تهیه مصالح و محوطه سازی پست امداد و حوادث پردیسان ؛

ب- محل اجرا : پردیسان

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 1. توانایی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی.
 2. دارا بودن حداقل پایه ۵ رشته ساختمان از معاونت برنامه ریزی و راهبردی.
 3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
 4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.

 

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

پروژه احداث ساختمان پست امداد و حوادث پردیسان را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 1. تهیه مصالح و احداث ساختمان پست امداد و حوادث پردیسان ؛
 2. تهیه مصالح و ساخت سوله انبار پست امداد و حوادث پردیسان ؛
 3. تهیه مصالح و محوطه سازی پست امداد و حوادث پردیسان ؛

ب- محل اجرا : پردیسان

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 1. توانایی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی.
 2. دارا بودن حداقل پایه ۵ رشته ساختمان از معاونت برنامه ریزی و راهبردی.
 3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
 4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۲ می‌باشد.

هـ – مهلت عودت پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۲ می‌باشد.

و- زمان گشایش پاکات ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۲ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه (به مبلغ ۰۰۰/۲۱۰ ریال با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده) به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ شرکت گاز استان قم، امور قراردادها مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  WWW.nigc-qom.ir یا سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس WWW.Spac.ir قابل دریافت است.  

نکات قابل توجه :

 1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 2. کارفرما در صورت درخواست پیمانکار منتخب ، به میزان ۱۰% مبلغ اجرای کار به عنوان پیش پرداخت طبق شرایط پیمان و در ازای ارایه ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت می نماید.
 3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 4. به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

                                   روابط عمومی شرکت گاز استان قم

دریافت تقدیر نامه ۳ ستاره از دبیر خانه تعالی سازمانی توسط شرکت گاز استان قم

در فرآیند ارزیابی دهمین دوره جایزه تعالی سازمانی سال ۹۱ ، شرکت گاز استان قم موفق به دریافت تقدیر نامه سه ستاره از دبیر خانه تعالی سازمانی موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی  کشورشد . به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم : مهندس محمدی مدیر عامل این شرکت در سخنانی ضمن تبریک دریافت تقدیر نامه سه ستاره تعالی سازمانی به کلیه کارکنان اظهار داشت :کسب این افتخاررا مرهون تلاشهای صادقانه و همت مدیران و کارکنان خدوم این شرکت در عرصه تعالی سازمانی عنوان کرد وافزود : امیدواریم با همکاری و همدلی بیش از پیش کارکنان و همچنین با برنامه ریزی در بخش های مختلف شرکت و تدوین پروژه های بهبود ، شاهد موفقعیت هرچه بیشتر و ارتقاء جایگاه این شرکت در امر خدمات رسانی وتعالی سازمانی باشیم. وی در ادامه تصریح نمود: شرکت گاز استان در سال ۸۹بصورت جدی در این مسیر گام نهاد و موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی گردید و در ادامه باتعریف پروژه های بهبود و تقویت زمینه های آن پرداخت وشایسته دریافت تقدیر نامه ۲ ستاره درسال ۹۰ گردید. شایان ذکر است :تقدیر نامه های تعالی سازمانی توسط دکتر غضنفری وزیر صنعت ، معدن و تجارت به مدیران شرکتها و دستگاههای برتر کشور در این حوزه اهداء شد .

 

پروژه گازرسانی به روستاهای زواریان، راهجرد و دیزیجان (PC)

                                       «آگهی فراخوان مناقصه عمومی»            مناقصه شماره ۱۶/۹۱

«تجدید مناقصه»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

پروژه گازرسانی به روستاهای زواریان، راهجرد و دیزیجان (PC) را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 1. لوله گذاری فولادی (تغذیه) به قطر ۶ و ۸ اینچ به طول تقریبی ۱۳۵۴۰ متر ؛
 2. لوله گذاری پلی اتیلن به قطر ۶۳ تا ۱۶۰ میلیمتر به طول تقریبی ۷۶۰۰ متر ؛
 3. تهیه و نصب دو ایستگاه کابینتی به ظرفیت ۱۰۰۰ مترمکعب ؛
 4. تهیه و نصب یک ایستگاه کابینتی به ظرفیت ۲۵۰۰ مترمکعب .
 5. نصب ۷۵۵ انشعاب خانگی.

 

                                       «آگهی فراخوان مناقصه عمومی»            مناقصه شماره ۱۶/۹۱

«تجدید مناقصه»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

پروژه گازرسانی به روستاهای زواریان، راهجرد و دیزیجان (PC) را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 1. لوله گذاری فولادی (تغذیه) به قطر ۶ و ۸ اینچ به طول تقریبی ۱۳۵۴۰ متر ؛
 2. لوله گذاری پلی اتیلن به قطر ۶۳ تا ۱۶۰ میلیمتر به طول تقریبی ۷۶۰۰ متر ؛
 3. تهیه و نصب دو ایستگاه کابینتی به ظرفیت ۱۰۰۰ مترمکعب ؛
 4. تهیه و نصب یک ایستگاه کابینتی به ظرفیت ۲۵۰۰ مترمکعب .
 5. نصب ۷۵۵ انشعاب خانگی.

ب- محل اجرا : استان قم می‌باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 1. توانایی انجام کار در مدت ۲۷۰ روز تقویمی.
 2. دارا بودن حداقل رتبه مورد نیاز از معاونت برنامه ریزی و راهبردی.
 3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۰۱۰۵۳۹۸۴۵۳۰۰۲ سیبا) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
 4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ می‌باشد.

هـ – مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۲ می‌باشد.

و- زمان گشایش پاکات ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۲ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی (به مبلغ ۰۰۰/۲۱۰ ریال با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده) به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ شرکت گاز استان قم، امور قراردادها مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:
WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.  

نکات قابل توجه :

 1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 2. کارفرما در صورت درخواست پیمانکار منتخب ، به میزان ۱۰% مبلغ اجرای کار و ۱۰% مبلغ کالای عهده پیمانکار به عنوان پیش پرداخت طبق شرایط پیمان و در ازای ارایه ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت می نماید.
 3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 4. به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

                                                                                                روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب