مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

بایگانی ماهانه

دیدار سرپرست شرکت گاز استان قم با مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان قم

didare sarparast

مهندس فرجی سرپرست شرکت گاز استان قم با آقای عالی پور مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت استان قم دیدار نمود و در خصوص مشکلات کارخانجات و صنایع مختلف در زمینه واگذاری اشتراک گاز و وصل آنها گفتگو و تمهیدات لازم اتخاذ شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: مهندس فرجی، سرپرست این شرکت ضمن ارائه گزارشی از وضعیت گازرسانی در بخش صنایع  در این دیدار اظهار داشت: ضریب نفوذ گاز در شهرستان مقدس قم ۹۹% می باشد و در حال حاضر ۳۶ ایستگاه CNG در استان فعال می باشد و در آینده نزدیک گازرسانی به یک جایگاه دیگر نیز تکمیل خواهد شد. همچنین این شرکت در حال انجام پروژه گازرسانی به سه روستا در بخش دستجرد و مرکزی می باشد.

وی در ادامه افزود: بحمدا… صنایع از خدمات گازرسانی شرکت راضی هستند که این نشانگر موفقیت این شرکت در امر گازرسانی به صنایع در سطح استان می باشد.

مهندس فرجی با بیان اینکه کمترین میزان گازبها برای مشترکین تولیدی تعیین شده، گفت: وصول مطالبات این شرکت از بابت گاز بها، در بخش های مختلف۹۰درصد بوده و در بخش صنایع در وصول مطالبات مشکلی نیست و انتظار داریم که طلب شرکت گاز در وقت مقرر توسط صنایع پرداخت گردد تا در روند اجرای پروژه ها اختلالی ایجاد نشود. همچنین استاندارد بازنگری در شبکه ها ۱۵ سال است ولی این موضوع در استان قم بویژه در بخش صنایع با توجه به میزان برداشت زیاد با کاهش این زمان روبرو می باشد.

مهندس عالی پور در این دیدار با بیان اینکه کلیه صنایع استان جهت تامین انرژی خود از گاز استفاده می کنند  و شرکت گاز بستر مناسبی در این زمینه برای صنعتگر و صنایع ایجاد کرده، اظهار داشت: ما به این موضوع واقف هستیم که وصول مطالبات بموقع منجر به خدمات رسانی مطلوب  در استان می شود ولی با توجه به شرایط برخی از کارخانجات و مشکلات آنها، اگر صنعتی در پرداخت گازبهاء خود مشکل دارد باید موضوع بررسی و برای بقاء و تولید آنها تدبیری اندیشید.

گفتنی است در پایان این دیدار عالی پور ضمن ابراز رضایت از شرکت گاز استان قم، از حضور سرپرست این شرکت و همراهان در بررسی و همکاری در رفع مشکلات واحدهای تولیدی تشکر و قدردانی نمود.

 

پروژه امور مرتبط با مشترکین اداره گاز منطقه دو قم (C)

شماره مناقصه : ۹۳/۷

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

پروژه امور مرتبط با مشترکین اداره گاز منطقه دو قم (C) را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 1. قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین خانگی، تجاری در سطح منطقه دو استان قم ؛
 2. قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین صنعتی و عمده در سطح منطقه دو استان قم ؛
 3. توزیع اخطار به مشترکین جزء و عمده در سطح منطقه دو استان قم ؛
 4. انجام امور مرتبط با مشترکین منطقه دو قم.

ب- محل اجرا : منطقه دو استان قم می‌باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 1. توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی.
 2. تأیید صلاحیت متقاضی از اداره کار و امور اجتماعی.
 3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
 4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ می‌باشد.

هـ – مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ می‌باشد.

و- زمان گشایش پاکات ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ می‌باشد.

 

شماره مناقصه : ۹۳/۷

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

پروژه امور مرتبط با مشترکین اداره گاز منطقه دو قم (C) را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 1. قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین خانگی، تجاری در سطح منطقه دو استان قم ؛
 2. قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین صنعتی و عمده در سطح منطقه دو استان قم ؛
 3. توزیع اخطار به مشترکین جزء و عمده در سطح منطقه دو استان قم ؛
 4. انجام امور مرتبط با مشترکین منطقه دو قم.

ب- محل اجرا : منطقه دو استان قم می‌باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 1. توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی.
 2. تأیید صلاحیت متقاضی از اداره کار و امور اجتماعی.
 3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
 4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ می‌باشد.

هـ – مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ می‌باشد.

و- زمان گشایش پاکات ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه (به مبلغ ۰۰۰/۲۷۰ ریال با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده) به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ شرکت گاز استان قم، امور قراردادها مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  WWW.nigc-qom.ir یا سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس WWW.Spac.ir قابل دریافت است

نکات قابل توجه :

 1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 2. به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی‌گیرد.
 3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 4. به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

                                                                                                روابط عمومی شرکت گاز استان قم

نرخ جدید هزینه برقراری انشعاب

مبلغ به ریال مصرف به متر مکعب نوع جی ریت
۱۳۳۴۰۰۰ ۴ G2
۲۰۰۴۰۰۰ ۶ G4
۳۳۴۰۰۰۰ ۱۰ G6
۵۳۴۴۰۰۰ ۱۶ G10
۸۳۵۰۰۰۰ ۲۵ G16
۱۳۳۶۰۰۰۰ ۴۰ G25
۲۱۷۱۰۰۰۰ ۶۵ G40
۳۳۴۰۰۰۰۰ ۱۰۰ G65
۵۳۴۴۰۰۰۰ ۱۶۰ G100

 

 

۰۳ اسفند ۱۳۹۶

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
آمار بازدید