منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی منطقه ۱

شماره مناقصه : ۹۳/۶

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

تجدید مناقصه

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی منطقه ۱ را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 1. شناسایی مسیر شبکه و شیرهای گازی خطوط توزیع و تغذیه ؛
 2. عملیات همسطح سازی، گریسکاری و روانکاری شیرها ؛
 3. تعمیرات دوره ای و تعویض شیرها ؛
 4. تعمیرات و سرویس دوره ای ایستگاههای تقلیل فشار و میترینگ در سطح استان .

ب- محل اجرا : سطح استان قم می‌باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 1. توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی.
 2. دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه ۵ رشته نفت و گاز (رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز) از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و یا دارا بودن کد تأسیسات از اداره کار و امور اجتماعی.
 3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۱ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
 4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ می‌باشد.

هـ – مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ می‌باشد.

و- زمان گشایش پاکات ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ می‌باشد.

 

شماره مناقصه : ۹۳/۶

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

تجدید مناقصه

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی منطقه ۱ را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 1. شناسایی مسیر شبکه و شیرهای گازی خطوط توزیع و تغذیه ؛
 2. عملیات همسطح سازی، گریسکاری و روانکاری شیرها ؛
 3. تعمیرات دوره ای و تعویض شیرها ؛
 4. تعمیرات و سرویس دوره ای ایستگاههای تقلیل فشار و میترینگ در سطح استان .

ب- محل اجرا : سطح استان قم می‌باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 1. توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی.
 2. دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه ۵ رشته نفت و گاز (رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز) از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و یا دارا بودن کد تأسیسات از اداره کار و امور اجتماعی.
 3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۱ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
 4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ می‌باشد.

هـ – مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ می‌باشد.

و- زمان گشایش پاکات ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه (به مبلغ ۰۰۰/۲۷۰ ریال با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده) به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ شرکت گاز استان قم، امور قراردادها مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  WWW.nigc-qom.ir یا سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس WWW.Spac.ir قابل دریافت است

نکات قابل توجه :

 1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 2. کارفرما در صورت درخواست پیمانکار منتخب، به میزان ۱۰% مبلغ اولیه پیمان به عنوان پیش پرداخت طبق شرایط پیمان و در ازای ارایه ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت می‌نماید.
 3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 4. به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

                                                                                                روابط عمومی شرکت گاز استان قم

تحقق وصول مبلغ ۱۲۵۲ میلیارد ریال از فروش گاز طبیعی درسال ۹۲

tahghigh vosool

وصول بیش از ۹۴ درصد مطالبات مشترکین صنعتی و تجاری در شرکت گاز استان قم انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: مهندس فرجی سرپرست این شرکت اظهار داشت: عملکرد وصول مطالبات گاز بها در بخشهای مختلف در سال گذشته مطلوب بوده و بیش از ۹۴% بدهی گازبها (مطالبات) مشترکین تجاری و صنعتی در استان دریافت گردیده است.

وی در ادامه افزود: وصول مطالبات گاز بهای در بخشهای مختلف از قبیل مشترکین صنعتی به میزان۹۴% ، مشترکین تجاری ۹۶% و در بخش خانگی ۸۰% بوده است.

مهندس فرجی، مطالبات این شرکت در بخش حمل و نقل عمومی(جایگاههای سوخت C.N.G) را ۸۷% عنوان و تصریح نمود: در مجموع ، مبلغ ۱۲۵۲ میلیارد ریال از فروش گاز طبیعی درسال ۹۲در استان وصول شده و جا دارد از مشترکان محترم که در پرداخت گازبهاء خود در وقت مقرر اقدام می نمایند تشکر و سپاسگزاری را داشته باشیم.در واقع مشترکین با پرداخت بموقع قبوض گاز ضمن پیشگیری از انباشت بدهی برای خود ، شرکت ملی گاز ایران را در اجرای پروژه های گازرسانی در سطح استان و کشور یاری می کنند.

 

دیدار سرپرست شرکت با مدیر کل راه و شهرسازی استان قم

دیدار با مدیر کل راه و شهر سازی استان قم

سرپرست شرکت گاز استان قم با مدیر کل راه و شهرسازی استان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: مهندس فرجی سرپرست این شرکت هدف از این دیدار را، تعامل بیشتر و رفع برخی از مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژه های گازرسانی اعلام کرد و گفت: ان شاء ا… این دیدار منشأ خیر در امر خدمات رسانی مطلوب به مردم شریف استان قم باشد.
وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت گازرسانی در استان، اظهار داشت: با تلاش همکاران زیرساخت بهره مندی حدود ۴۵ هزار واحد مسکونی از گاز طبیعی در شهر پردیسان ایجاد شده و در حال حاضر حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی از نعمت گاز برخوردار می باشند. امیدواریم روند گازرسانی در محله های ۶ و ۸ پردیسان با همکاری و مساعدت استانداری و اداره کل راه و شهرسازی با شتاب بیشتری انجام گردد.
در ادامه این دیدار، مهندس نصر اللهی زاده با قدر دانی از حضور و ابتکار عمل سرپرست شرکت گاز استان و هیأت همراه، اظهار داشت: یکی از استانهایی که در خصوص گازرسانی به مسکن مهر در کشور خیلی خوب درخشیده، شرکت گاز استان قم بوده و مشکلی از این بابت در امر گازرسانی نداشتیم و حساسیت ما در رعایت حریم، بعلت تمایز گاز از سایر فرآورده های انرژی است. امیدواریم کماکان با ارتباط و تعامل بیشتر کارشناسان دو سازمان، موانع موجود به نحو احسن رفع گردد.

جلوگیری از هدر رفت ۲۲ میلیون متر مکعب گاز در سال ۹۲ در شرکت گاز استان قم

hadar raft 22

شرکت گاز استان قم از هدر رفت ۲۲ میلیون متر مکعب گاز  در سال ۹۲ در سطح استان جلوگیری کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: مهندس فرجی، سرپرست این شرکت اظهار داشت: انجام اقداماتی همچون بازدیدهای دوره ای مرتب از تأسیسات مشترکین عمده ،  صنایع و کارخانجات، تعویض بموقع کنتورهای خراب مشترکین در کمترین زمان ممکن و پیش گیری از سوء استفاده برخی از مشترکین در مصرف گاز، باعث جلوگیری از هدر رفت ۲۲ میلیون مترمکعب گاز در سال ۹۲ شد.

وی با بیان اینکه نشت یابی ۱۶۰۰ کیلومتر از تأسیسات و شبکه های گازدار و رفع نشتی از علمک ها به عنوان عواملی موثر در جلوگیری از هدر رفت گاز می باشند، تصریح کرد: کاهش زمان دوره ای نشت یابی از شبکه ها به ۱۸ ماه (حد استاندارد) در هر دوره، نقش موثری در کاهش هدر رفت گاز، رفع خطرات احتمالی، کمک به محیط زیست و حفظ منابع ملی داشته است.

مهندس فرجی عملکرد این شرکت را در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱، در زمینه جلوگیری از هدر رفت گاز از تأسیسات، خوب ارزیابی و اعلام کرد: کاهش پرت گاز، ۲۲ میلیون متر مکعب و ارزش ریالی گاز شناسایی شده ۱۶۰۰۰ میلیون ریال  می باشد.

۰۵ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب