منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

آگهی مناقصه: پروژه تعمیرات منطقه یک

شماره مناقصه۱-۹۶

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد:

پروژه تعمیرات منطقه یک را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

الف- شرح مختصر کار:

 1. شناسایی مسیر شبکه و شیرهای گازی خطوط توزیع و تغذیه
 2. عملیات همسطح سازی، گریسکاری و روانکاری شیرها
 3. تعمیرات دوره ای و تعویض شیرها
 4. تعمیرات و سرویس دوره ای ایستگاههای تقلیل فشار و میترینگ در سطح استان.
 5. انجام خدمات پست امداد شهر قنوات و روستاهای تابعه
 6. انجام خدمات گازبانی در روستاهای تابعه شهر قنوات

ب- محل اجرا: محدوده اداره گاز منطقه یک استان قم و شهر قنوات و روستاهای تابعه

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی:

 1. توانایی انجام کار در مدت ۷۳۰ روز تقویمی.
 2. دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه ۵ رشته نفت و گاز (رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۸۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
 4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ می‌باشد.

هـ – مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ می‌باشد.

و- زمان گشایش پاکت ها ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه (به مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده) به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ شرکت گاز استان قم، امور پیمانها مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir یا سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.spac.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

 1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 2. کارفرما در صورت درخواست پیمانکار منتخب، به میزان ۱۵% مبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت طبق شرایط پیمان و در ازای ارایه ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت می نماید.
 3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 4. به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.   

                                                                                                روابط عمومی شرکت گاز استان قم

اصلاحیه مناقصه عملیات تقویت خط تغذیه محور قم-اصفهان (شهر و شهرک پردیسان) (PC)

شماره مناقصه : ۲۲-۹۵

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

پروژه عملیات تقویت خط تغذیه محور قم-اصفهان (شهر و شهرک پردیسان) (PC) را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

 

جهت دریافت اسناد اصلاحیه شماره ۱ موضوع فوق، به لینکهای زیر مراجعه فرمایید.

پیشنهاد قیمت

دفترچه پیمان

دستورالعمل

 

 

نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • کارفرما در صورت درخواست پیمانکار منتخب، به میزان ۱۵% مبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت طبق شرایط پیمان و در ازای ارایه ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت می‌نماید.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.    

                                                                     روابط عمومی شرکت گاز استان قم

 

دریافت گواهینامه های استاندارد ISO 10002 و ISO10004

1002177

شرکت گاز استان قم موفق به دریافت گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات (ISO10002 : 2014) و پایش و اندازه گیری رضایت مشتری (ISO10004 : 2012) شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز قم: محمدی  مدیرعامل این شرکت گفت : این شرکت به منظور بهبود کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشترکین  و افزایش تعداد مشترکان گاز و لزوم رعایت حقوق آنان ، با توجه به پیاده سازی زیرساخت های لازم جهت رسیدگی به شکایات و سنجش رضایت مشترکین، توانست گواهینامه اجرای این دو استاندارد را بر اساس ممیزی انجام شده توسط شرکت IMQ ایتالیا ، دریافت نماید .

محمدی ضمن قدردانی از تلاش کلیه کارکنان دلسوز شرکت گاز استان قم اظهار داشت:  این شرکت، در سایه مساعدت مدیران ارشد شرکت ملی گاز ایران و همکاری مدیران و کلیه کارکنان، موفق به اثبات برآورده سازی الزامات استانداردهای مذکور در راستای دریافت گواهینامه های بین المللی مرتبط گردید. امیدواریم با استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات و سنجش رضایت مشتری، ساماندهی مناسب تری بر روی اقدامات صورت گرفته در این زمینه انجام گیرد و این شرکت با شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط بهبود با حرکت پویاتری در زمینه جلب رضایت مردم گام بردارد.

تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

 

3889

گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شرکت گاز استان قم برای چهاردهمین سال متوالی توسط تیم ممیزی شرکت IMQ ایتالیا تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: در جریان این ممیزی با بررسی مستندات و سوابق IMS واحدهای عملیاتی و ستادی میزان انطباق عملکرد سازمان با الزامات استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS) مورد ارزیابی قرار گرفت که در پایان این فرایند با مشاهده روند بهبود در فرایندها و فعالیتهای این شرکت، اعتبار گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) با موفقیت تمدید شد.
مهندس محمدی مدیر عامل شرکت با اشاره به اینکه گواهینامه های بین المللی در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات و پیگیری تحقق گام به گام برنامه های استراتژیک و بلند مدت شرکت گاز استان قم صادر شده است، گفت: تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه اعم از استاندارد هایISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004، OHSAS18001:2007 و همچنین HSE-MS وزارت نفت می باشد.
وی در ادامه با قدردانی از حمایت مدیران ارشد شرکت ملی گاز و تلاش مدیران، کارشناسان و کلیه کارکنان دلسوز و پر تلاش شرکت گاز استان قم اظهار داشت: امیدواریم با توکل به خداوند متعال و تداوم حمایت، تلاش و پشتکار همگانی در راه خدمت صادقانه به مردم فهیم و شریف استان قم، شاهد کسب مدارج بالاتر و فتح قله های تعالی سازمانی در سالهای آتی باشیم.

۰۹ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب