منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس

بیست و یکمین مانور زلزله و ایمنی مدارس در سراسر کشور توسط با حضور نمایندگان اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، این مانور توسط اداره کل مدیریت بحران استان قم به منظور نظارت و ارزیابی از روند اجرای مانور برگزار شده است.

در این مانور تیم امداد سیار بلافاصله بعد از فراخوانی از سوی مسئولین مدرسه از طریق شماره تلفن ۱۹۴، در محل حاضر و نسبت به قطع گاز مدرسه از طریق شیر قفلی علمک و سپس وصل آن بعد از عادی شدن شرایط اقدام نمود.

امور HSE و پدافند غیرعامل شرکت گاز نیز نسبت به انجام ارزیابی وضعیت ایمنی مدرسه بر اساس چک لیست ابلاغی از وزارت کشور اقدام نموده و واحد روابط عمومی ضمن مستندسازی مانور، بروشورهایی حاوی نکات مهم در مواجهه با زلزله را در بین دانش آموزان توزیع نمود.

رئیس امور HSE و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان قم مهمترین هدف برگزاری این مانور را حساس سازی جامعه به خصوص قشر دانش آموز نسبت به خطر وقوع زلزله و تبعات آن در کشور و در کنار آن ارائه آموزشهای مرتبط با پناهگیری و حفاظت از خود در زمان زلزله بوده است.

علی تلخابی گفت: در این مانور با ارزیابی مناسب نحوه پناه‌گیری، خروج از محل، برپایی چادر، انتقال مصدومین گفت: دانش‌آموزان باید قبل از بحران به مهارت‌های لازم در زمان وقوع زلزله مجهز شوند.

وی با اشاره به سخنانی در باب ایمنی گاز پس از زلزله افزود: با توجه به زلزله خیز بودن کشور و استان قم یادگیری و تسلط به این گونه مهارت ها از الزامات برای همه افراد است که دانش آموزان این مهارت ها را در مدارس در چنین مانورهایی آموزش دیده و تمرین می کنند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از کارهایی که می‌توان برای ارتقای آمادگی دانش آموزان در زمان پیش از زلزله و بحران انجام داد برگزاری مانور است.

تلخابی ادامه داد: در هر حال آموزش برای مقابله با حوادث اهمیت زیادی دارد و به دنبال آن هستیم تا دانش‌آموزان حوادث را بشناسند. همچنین لازم به ذکر است که این مانور در دبیرستان حضرت معصومه (س) ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۶ آذرماه ۹۸ برگزار شد.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور مدیران و کارکنان شرکت گاز استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، در راستای تحقق تعامل دوسویه بین مدیران و کارکنان شرکت، اولین جلسه از سلسله نشست‌های دوسویه (پرسش و پاسخ) در فضایی صمیمی با حضور مدیران و کارکنان شرکت گاز استان قم با همکاری مدیریت منابع انسانی و روابط عمومی در روز یکشنبه مورخ ۳/۹/۱۳۹۸ در ساختمان اداره گاز منطقه یک شهر قم برگزار گردید

در این دیدار که بیش از سه ساعت به طول انجامید، کارکنان به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند و مدیران با سعه صدر در جهت حل آنان پاسخگو بودند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

آگهی مناقصه: خدمات امور پشتیبانی (خدمات عمومی، باغبانی و …)

شماره مناقصه: ۱۹-۹۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای خدمات امور پشتیبانی (خدمات عمومی، باغبانی و…)

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای باارزیابی فشرده  موضوع فوق، باشرح کلی خدمات عمومی، باغبانی، تعمیراتی، تخصصی، دفتری، ماشین نویسی و حسابداری که جزئیات دراسناد مناقصه توضیح داده می شود، به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ ۰۵/۰۹/۹۸ می باشد.

مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روز چهار شنبه مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۸

جلسه توضیح اسناد / پاسخ به سوالات: ساعت ۱۰ صبح روزیکشنبه مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۸

مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روزیکشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۸

زمان گشایش پاکت های ارزیابی کیفی روز دوشنبه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۸

زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸

شرایط متقاضیان:

 1. توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی
 2. دارا بودن گواهی صلاحیت از اداره کار وامور اجتماعی
 3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی
 4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی
 5. ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس درصورت پیشنهاد قیمت بالای ده برابرسقف معاملات متوسط هزینه خرید اسناد جهت مناقصه‌گران (به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ ریال) می باشد.

در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  www.nigc-qpgc.ir  ارسال گردیده است.

نکات قابل توجه:

 1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 2. این پیمان پیش پرداخت ندارد.
 3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 4. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵ تماس: ۳۶۱۲۱۳۷۳-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تأسیسات شرکت گاز استان قم

شماره مناقصه: ۱۸-۹۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تأسیسات شرکت گاز استان قم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده موضوع فوق که در جلسه توضیح اسناد، مکان و شرح قرارداد توضیح داده می شود، به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ ۰۲/۰۹/۹۸ می باشد.

مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه : ساعت ۱۹ روز شنبه تاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۸

جلسه توضیح اسناد / پاسخ به سوالات: روزشنبه مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۸

مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت ۱۹ روز شنبه تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۸

زمان گشایش پاکت ها ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۸

شرایط متقاضیان :

 1. توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی
 2. دارا بودن گواهی صلاحیت از اداره کار وامور اجتماعی (فعالیت نگهبانی)
 3. شرکت های دارای تاییدیه از سازمان حراست وزارت نفت با کدسراسری ویا بومی ومجاوراستان قم
 4. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی
 5. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی
 6. ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس درصورت پیشنهاد قیمت بالای ده برابرسقف معاملات متوسط
 7. هزینه خرید اسناد جهت مناقصه‌گران (به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ ریال) می باشد.

در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

نکات قابل توجه:

 1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 2. این پیمان پیش پرداخت ندارد.
 3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 4. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

برگزاری نشست مشترک شرکت گاز استان قم و اداره کل حفاظت از محیط‌زیست

نشست صمیمی و مشترک شرکت گاز استان قم و اداره کل حفاظت از محیط‌زیست این استان با هدف ارتقای تعاملات و همکاری‌های مؤثر فی‌مابین در روز چهارشنبه ۲۲ آبانماه در شرکت گاز استان قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، مدیرعامل شرکت گاز استان قم در این نشست با ارائه توضیحاتی در ارتباط با نوع فعالیت و خدمات این شرکت گفت: گازرسانی به تمامی مشترکین، انجام پروژه‌های توسعه‌ای و گازی از جمله وظایف این شرکت است که در تمامی این خدمات به رعایت اصول زیست‌محیطی توجه ویژه‌ای دارد.

علیرضا نصیری افزود: این شرکت همواره بیشترین همکاری و تعامل را با اداره کل حفاظت از محیط‌زیست داشته و استاندارهای زیست‌محیطی را رعایت کرده است.

در ادامه این نشست، رئیس امور بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان قم با تشریح فعالیت‌ها و جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های شرکت و فعالیت‌های انجام شده در حفاظت از محیط‌زیست، به بیان ساختار موجود شرکت در حفاظت محیط‌زیست و دستورالعمل و روش اجرایی حفاظت‌های زیست‌محیطی پرداخت.

همچنین علی تلخابی با ارائه پاورپوینتی در مورد موضوعات فعالیت‌هایی که در مورد مدیریت آلاینده‌های زیست‌محیطی، مدیریت آلاینده هوا و صوت، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، مدیریت آلاینده پسماند و مدیریت جنبه‌های مختلف زیست‌محیطی نیز مطالبی را ارائه کرد.

وی همچنین مطالبی پیرامون نقش فرهنگ‌سازی فرهنگی و اجتماعی شرکت گاز استان قم در مسائل زیست‌محیطی سازمانی و اجتماعی در خصوص فعالیت‌های شرکت توضیحاتی داد و گفت: فعالیت‌های اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست به عنوان مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی شرکت گاز مطرح است.

ایشان همچنین از دریافت لوح تقدیر تندیس سیمین خدمات سبز توسط شرکت گاز استان قم از سازمان محیط‌زیست کشور به دلیل همه فعالیت‌های زیست‌محیطی در سال ۹۵ خبر داد.

در ادامه این جلسه مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان قم ضمن تشکر از مدیران شرکت گاز استان قم گفت: شرکت گاز از سازمان‌ها و نهادهای پیشرو در مسائل زیست‌محیطی است.

موسوی مشکینی افزود: پتانسیل‌های موجود در این شرکت در ارتباط با حفاظت از محیط‌زیست از جمله ساختارهای سازمانی در این رابطه بسیار حائز اهمیت است.

وی در ادامه بر همکاری و تعامل هرچه بیشتر شرکت گاز استان قم و اداره کل حفاظت از محیط‌زیست تأکید و آمادگی خود را بر تعامل هرچه بیشتری این دو سازمان اعلام کرد.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

آگهی مناقصه: خدمات حمل و نقل (سرمایه ای)

شماره مناقصه: ۱۷-۹۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای

خدمات حمل و نقل (سرمایه ای)

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده  خدمات  حمل ونقل (سرمایه ای)  به تعداد ۲۳ خودرو سواری پژو ۴۰۵، سمند و مدل ۹۴ به بالا به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۲۳/۰۸/۹۸ می باشد.

مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روز پنج شنبه تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۸

جلسه توضیح اسناد / پاسخ به سوالات: مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۸

 مهلت عودت اسناد و پاکت های مناقصه: ساعت ۱۹ روز یکشنبه تاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۸

زمان گشایش پاکت ها ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۸

شرایط پیمانکاران متقاضی:

 1. توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی
 2. دارا بودن گواهی صلاحیت از اداره کار وامور اجتماعی درگروه حمل ونقل
 3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی
 4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

هزینه خرید اسناد جهت مناقصه‌گران (به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ ریال) می باشد.

در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  www.nigc-qpgc.ir یا سایت پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به آدرس www.spac.ir ارسال گردیده است

نکات قابل توجه:

 1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 2. این پیمان پیش پرداخت ندارد.
 3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 4. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

تشکیل جلسه کمیته بحران

با توجه به هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال ورود توده هوای سرد در روزهای آتی و کاهش شدید دما در سطح استان و به تبع آن افزایش میزان مصرف گاز در مشترکین خانگی و به جهت حفظ تأسیسات و جلوگیری از بروز قطعی و اختلالات ناگهانی؛ روز جمعه ۲۴ آبانماه جلسه کمیته بحران به ریاست مدیرعامل شرکت گاز استان قم در دفتر ایشان تشکیل شد.

در این جلسه ضمن تأکید بر آمادگی شرکت برای مقابله با ورود توده هوای سرد، در خصوص آماده بودن خودروها، تأسیسات، نیروها و آمادگی کشیک و سایر موارد جهت خدمات رسانی هر چه بهتر به مردم عزیز استان تأکید گردید.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

آمادگی شرکت گاز استان قم برای فصل سرد

در آستانه شروع فصل سرد، مدیر عامل شرکت گاز استان قم در روز سه شنبه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ با حضور در برنامه تلویزیونی بی تعارف شبکه استانی قم با ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته، از آمادگی این شرکت در ارائه خدمت صادقانه به شهروندان قمی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، علیرضا نصیری در این خصوص گفت: در این راستا بازدید و بررسی و اجرای تعمیرات اساسی تأسیسات گازرسانی استان از جمله ایستگاه‌ها، خطوط و شبکه و نیز شیرهای گاز در برنامه شش ماهه ابتدای امسال شرکت قرار گرفت.

وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از همکاری هر ساله مردم در آغاز فصل سرد بیان کرد: کلیه واحدها، نواحی گازرسانی و کارکنان شرکت با جدیت تمام و تلاش صادقانه و شبانه‌روزی با هدف گسترش گازرسانی و ارائه خدمت بهتر در سطح استان در حال فعالیت می‌باشند.

وی همچنین بر حفظ آمادگی شرکت گاز استان در مقابله با زمستان امسال اشاره کرد و گفت: امسال چون گذشته با تمهیدات صورت گرفته و همه توان و ظرفیت‌های شرکت گاز در جهت خدمات‌رسانی بیشتر و بهتر در تأمین گاز پایدار و مستمر و نیز تأمین ایمنی مشترکان بسیج گردیده است تا مشترکین گرانقدر استان در نهایت آرامش و آسایش از این نعمت خداوندی بهره‌مند شوند.

نصیری در ادامه سخنان خود خواستار مدیریت مصرف گاز از سوی مشترکین شد و تأکید کرد: مدیریت مصرف گاز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که مشترکین باید آن را در سبک زندگی خود لحاظ کرده تا علاوه بر صرفه اقتصادی برای آنان از بروز مشکلات در زمان پیک مصرف جلوگیری شود.

این مقام مسئول با تأکید بر رعایت مصرف بهینه گاز توسط مشترکین خاطرنشان کرد: استفاده از درب و پنجره‌های دوجداره، رعایت دمای رفاه (۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد)، پوشیدن لباس گرم، نصب پرده‌های ضخیم، بهره‌گیری از نور و گرمای طبیعی در طول روز و استفاده از بخاری‌های استاندارد با ضریب بازدهی بالا از جمله عواملی است که می‌توانند در مصرف بهینه گاز طبیعی مؤثر باشند.

نصیری در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم مدیریت و بهینه‌سازی مصرف گاز مشترکین به رعایت نکات ایمنی اشاره کرد و افزود: کنترل صحت کارکرد دودکش، عدم استفاده از بخاری‌های بدون دودکش و یا پکیج در فضاهای بسته مانند اتاق خواب یا حمام، آزمایش باز بودن مسیر دودکش و کنترل‌های چشمی و حسی وسایل گازسوز در طول شبانه‌روز از جمله نکات ایمنی است که مردم باید به آن‌ها دقت لازم را داشته باشند.

وی در پایان ضمن اشاره به فعال شدن اطاق کشیک با حضور همکاران ارشد عملیاتی در ساعات غیر اداری و تعطیلات به آمادگی واحد امداد شرکت گاز استان قم اشاره کرد و افزود: تلفن نام آشنای ۱۹۴ در اختیار همشهریان عزیز جهت اعلام هرگونه حادثه قرار دارد و این واحد آمادگی کامل جهت پاسخگویی و ارائه خدمات به شهروندان عزیز استان قم در طول فصول سرد را دارد.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

آگهی مناقصه: اجرای سامانه اتصال زمین و روشنایی ایستگاه‌های سلفچگان و دستجرد

آگهی تملک زمین ایستگاه T.B.S روستای راهجرد

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت با اختیارات حاصله از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران؛ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸و سایر مقررات موضوعه قصد تملک قانونی یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۸ متر مربع را طبق نقشه ذیل دارد. به همین منظور از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق/مالکیت تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از محل ایستگاه و رفع هر گونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به امور حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم خیابان امام خمینی، حد فاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و عدم مراجعه در مهلت مقرر، برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب