منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

تقدیر و تشکر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم از مدیر مالی و عامل ذیحساب شرکت گاز استان

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قم، طی پیامی از سرپرست مدیریت مالی و عامل ذیحساب شرکت گاز استان قم و همکاران محترم آن حوزه، تقدیر به عمل آورد. متن این پیام بدین شرح است:

جناب آقای سید مسعود شمس الدینی

مدیر مالی و عامل ذیحساب شرکت گاز استان قم

با سلام و تحیات الهی

ضمن آرزوی سلامتی و عافیت، از تشریک مساعی و همکاری های خالصانه و مجدّانه ی جنابعالی و همکاران معزّز آن مجموعه با اداره اموال و اوراق بهادار استان، تقدیر و تشکر می نمایم.

امید است سالیان متوالی، از همکاری و مساعدت جنابعالی و همکارانتان، بهره مند باشیم. از حیّ توانا صحّت، عزّت، سعادت و توفیق جنابتان را خواستارم.

عادل علی پور

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم

در راستای این پیام، علیرضا نصیری مدیرعامل شرکت گاز استان قم نیز از زحمات و تلاش‌های دلسوزانه مدیریت مالی این شرکت و کلیه همکارانشان تشکر و از خداوند منان برای آنان آرزوی صحت و سلامتی نمود.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل تاکسیرانی (جاری)

شماره مناقصه: ۸-۹۹

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل تاکسیرانی (جاری)

 1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده موضوع فوق را طبق مستندات در دفترچه مناقصه، به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۱۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 2. برنامه زمانبندی مناقصه:

۲-۱- تاریخ انتشار اسناد در سامانه: مورخ ۷/۳/۹۹ می باشد.

۲-۲- مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت ۱۹ روز دو شنبه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۹

۲-۳- مهلت ارسال پاکت پیشنهاد قیمت واسناد: ساعت ۱۹ روز یکشنبه مورخ ۱/۴/۱۳۹۹

۲-۴- زمان گشایش پاکت های” الف، ب و ج”: ساعت ۹ صبح روزسه شنبه مورخ ۳/۴/۱۳۹۹

 1. شرایط متقاضیان:

۳-۱- توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی

۳-۲- دارا بودن گواهینامه صلاحیت از اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی کد حمل و نقل

۳-۳- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهار صد و چهل و هشت میلیون ریال) به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.

۲-۴- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

 1. نکات قابل توجه:

۴-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۴-۲- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۴-۳- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵ و ۳۶۱۲۱۴۰۳-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

۴-۴- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی بررسی بازار جامع و بلوک بندی کلانشهر قم در افق ۱۴۲۰

شماره مناقصه: ۶-۹۹

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

(انتخاب مشاور)

فراخوان مناقصه عمومی بررسی بازار جامع و بلوک بندی کلانشهر قم در افق ۱۴۲۰

 1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی، بررسی جامع مصرف گاز و طراحی و رفع تنگناهای شبکه توزیع و تغذیه شهر و تهیه بانک اطلاعاتی طبق مستندات در دفترچه مناقصه، به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰۱۴ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 2. برنامه زمانبندی مناقصه:

۲-۱- تاریخ انتشار اسناد در سامانه: مورخ ۳/۳/۹۹ می باشد.

۲-۲- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روز یکشنبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۹

۲-۳- مهلت ارسال پاکت پیشنهاد قیمت واسناد: ساعت ۱۹ روز یکشنبه مورخ ۱/۴/۱۳۹۹

۲-۴- زمان گشایش پاکت های ارزیابی کیفی ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۳/۴/۱۳۹۹

۲-۵- زمان گشایش پاکت های” ب و ج”: ساعت ۹ صبح روزسه شنبه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۹

 1. شرایط متقاضیان:

۳-۱- توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی

۳-۲- دارا بودن حداقل پایه۳ نفت و گاز( رشته طراحی خطوط توزیع و تاسیسات تقلیل فشارگاز )از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(مشاور)

۳-۳- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۳-۴- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۳-۵- ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس درصورت پیشنهاد قیمت بالای ده برابرسقف معاملات متوسط

 1. نکات قابل توجه:

۴-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۴-۲- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۴-۳- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵ و ۳۶۱۲۱۲۰۵-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

۴-۴- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

بازدید سرزده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم از شرکت گاز استان قم

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم و هیأت همراه به اتفاق نماینده بهداشت و درمان، در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ از شرکت گاز استان قم به صورت سرزده بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، علیرضا نصیری مدیرعامل شرکت، ضمن خیر مقدم به آقای محمدرضا گروسی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم و هیأت همراه، با تشریح اقدامات انجام شده در خصوص پروتکل‌های بهداشتی پس از شیوع ویروس کورونا اظهار داشت: از ابتدای شیوع این ویروس و قبل از دریافت پروتکل‌های بهداشتی از سوی ستاد مبارزه با کورونا، شرکت گاز استان قم کمیته مبارزه با بیماری کورونا (کووید ـ ۱۹) را تشکیل داد و اقدامات لازم در خصوص جلوگیری از شیوع این ویروس صورت پذیرفت و پس از دریافت پروتکل‌های بهداشتی اقدامات مورد نظر را بهبود بخشیدیم.

در ادامه این بازدید، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم با حضور در واحدهای مختلف این شرکت، با کارکنان در خصوص نحوه ارائه خدمات به گفتگو پرداخت.

گروسی با تأکید بر توجه جدی به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در دستگاه‌های اجرایی استان گفت:‌ برخی از مردم به دلیل اطلاع نداشتن از خدمات غیرحضوری، در ادارات حضور پیدا می‌کنند، در حالی که نیازی به مراجعه حضوری ندارند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از مدیران و کارکنان شرکت گاز استان و اظهار رضایت از عملکرد شرکت در خصوص فعالیت‌های انجام شده متناسب با پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ شده و در زمینه ارائه خدمات غیر حضوری به مشترکین و برگزاری جلسات داخلی از طریق ویدئو کنفرانس، توضیحاتی در خصوص وضعیت مطلوب‌تر از لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی ارائه نمودند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم در پایان ضمن تشکر از اعضای کمیته مبارزه با بیماری کورونا و کلیه همکاران محترم شرکت گاز استان قم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزام آور و ابلاغی افزود: موارد اعلام شده توسط معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم و نماینده بهداشت و درمان را به مسئول کمیته مورد تأکید قرار داده و از خداوند متعال شفای کامل بیماران و رفع گرفتاری‌های جامعه از بیماری کووید ـ ۱۹ را مسئلت نمودند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله های فولادی ۱۲″ و ۱۶″

شماره مناقصه: ۳۳-۹۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

تجدید مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله های فولادی ۱۲″ و ۱۶″

 1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده موضوع فوق، باشرح کلی خرید لوله‌های فولادی ۱۶″ به متراژ ۵۷۰ متر ۱۲″ به متراژ ۱۲۰ متر مطابق با آخرین استاندارد IGS که جزئیات در اسناد مناقصه توضیح داده می شود، به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰۱۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 2. برنامه زمانبندی مناقصه:

۲-۱- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۲۴/۰۲/۹۹ می باشد.

۲-۲- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۹

۲-۳- جلسه توضیح اسناد / پاسخ به سوالات: درصورت نیاز اطلاع رسانی میشود.

۲-۴- مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روزدو شنبه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۹

۲-۵- زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت: ساعت ۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۹

 1. شرایط متقاضیان:

۳-۱- توانایی انجام کار در مدت ۹۰ روز تقویمی

۳-۲- دارا بودن گواهی پروانه تولید و بهره برداری

۳-۳- عضویت در سامانه تامین الکترونیکی وزارت نفت (EP) ودارابودن تاییدیه های لازم

۳-۴- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۳-۴- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۳-۵- ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس (در صورت ارائه قیمت بالای ۱۰ برابر سقف معاملات متوسط)

 1. نکات قابل توجه:

۴-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۴-۲- این پیمان معادل ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پیش پرداخت دارد ومشمول تعدیل نمیباشد.

۴-۳- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۴-۴- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره های ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵ تماس ۳۶۱۲۱۳۷۳-۰۲۵ و ۳۶۱۲۱۵۲۶-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

۴-۵- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

ارتقاء رتبه استان قم در به‌روزرسانی اطلاعات مکانی نقشه‌ها با استفاده از نرم افزار GIS

مدیر واحد مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان قم گفت: به‌روزرسانی اطلاعات مکانی نقشه‌ها با استفاده از نرم‌افزار GIS استان قم در سطح کشور دو رتبه ارتقا یافت و در جایگاه هشتم نشست.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، سید عبدالرضا امینی قمی در گفتگویی افزود: استان قم در جدیدترین ارزیابی‌های خود جایگاه خود را نسبت به دوره پایش قبل آن، از دهم به هشتم کشوری ارتقا داد.

وی با اشاره به پیشرو بودن استان قم در به‌روزرسانی اطلاعات مکانی نقشه‌ها با استفاده از نرم‌افزار GIS در سطح کشور افزود: استفاده از اطلاعات مکانی نقشه‌های تأسیسات گازی استان از سال ۱۳۸۷ شروع شد و تا سال ۱۳۹۲، ۸۰ درصد از نقشه‌های استان در نرم‌افزار GIS به‌روزرسانی شدند و بر اساس دستورالعمل های ابلاغ شده هرساله این اطلاعات به روزرسانی می شود.

وی خاطر نشان کرد: به‌روزرسانی اطلاعات مکانی نقشه‌های تأسیسات گاز یک طرح ملی است و میزان و نحوه عملکرد استان ها چهار بار در سال مورد ارزیابی قرار می گیرد که در پایش و ارزیابی سه ماهه سوم سال ۹۸ رتبه استان قم ۱۰ و در خوشه نیز رتبه چهارم را داشته و اکنون شرکت گاز استان قم در خوشه بندی نیز به رتبه سوم صعود کرده است.

امینی قمی ادامه داد: همه استان‌های کشور بر اساس متراژ خطوط شبکه و تعداد مشترکین در خوشه‌ها دسته‌بندی می‌شوند تا بتوان ارزیابی عادلانه تر و دقیق‌تری را ارائه کرد.

وی یادآور شد: استان قم در خوشه دوم با ۱۱ استان دیگر قرار دارد و پس از استان‌های یزد و کرمان از لحاظ میزان عملکرد در این طرح در جایگاه سوم قرار دارد.

وی تصریح کرد: اکنون استان قم برای کسب رتبه‌های بالاتر در ارزیابی بهاره سال ۹۹ اقدامات لازم را انجام می‌دهد و در این راستا قراردادهای لازم منعقد و اجرایی شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: این طرح باید تا پایان سال ۹۹ تکمیل و جمع‌بندی شود و در حال حاضر استان قم از لحاظ خوشه ۸/۶۰ درصد در اجرای این طرح ملی پیشرفت فیزیکی داشته است.

امینی قمی با اشاره به اینکه این اقدام از رسالت‌های مهم شرکت ملی گاز ایران در سطح تمامی استان‌ها بوده است، ادامه داد: با دستور رسمی مدیر محترم گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از سال ۹۶ به تمامی استان‌ها ابلاغ شد تا در مراحل مختلف کلیه نقشه‌ها اسکن شده و اطلاعات مکانی به صورت الکترونیکی تهیه شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سال ۱۳۹۶ تاکنون افزود: در این مدت نقشه‌های ازبیلت بخش‌هایی از شبکه تغذیه و توزیع استان که مساحتی بالغ بر ۴۰۰ کیلومتر داشته و پیش از این در سامانه وجود نداشت، تهیه شد و اکنون با پیگیری و مساعدت مدیریت عامل، در حال تهیه نسخه الکترونیکی و رفع کسری ۴۰۰ کیلومتری در این بخش هستیم.

وی در ادامه سخنان خود افزود: دو نوع اطلاعات در این فرایند مورد توجه قرار دارد که شامل اطلاعات مکانی و اطلاعات توصیفی است.

امینی قمی ادامه داد: موقعیت تأسیسات مختلف مانند شیرهای گاز، خطوط تغذیه و توزیع ایستگاه‌های CGS و TBS و نیز علمک‌ها در موقعیت مکانی خاص در اطلاعات مکانی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی اطلاعات توصیفی را شامل اطلاعات جامع یک طرح و تأسیسات گازی عنوان کرد و افزود: تهیه این اطلاعات از دیگر اقدامات این واحد به شمار می‌رود.

وی تهیه نقشه‌های GIS را برای دسترسی سریع کاربران، امدادگران، بخش تعمیرات، ناظرین و کارشناسان ضروری عنوان کرد و افزود: این افراد می‌توانند به جای ارجاع به نقشه‌های کاغذی در اسرع وقت و به صورت بسیار دقیق‌تر به فایل‌های الکترونیکی دسترسی داشته و به شبکه موجود لینک شوند و این امر موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها می‌شود.

مدیر مهندسی و اجرای طرح ها بیان داشت: تا آخر سال ۹۹ طرح اطلاعات مکانی نقشه‌ها به‌طور کامل استقرار می‌یابد و کلیه اطلاعات توصیفی تأسیسات گازی وارد این سیستم می‌شود و همچنین شبکه‌های موجود گاز به‌طور کامل به‌روزرسانی می‌شود.

ایشان همچنین یکی از دلایل پیشرفت سریع کار نسبت به سال های گذشته را تشکیل و برگزاری جلسات کمیته GIS با ترکیب جدید با مسئولیت مدیرعامل و به صورت منظم و ادواری خبر داد و افزود: این کمیته با حضور سایر مدیران و محوریت مدیر مهندسی و اجرای طرح ها از سال ۱۳۹۷ در دستور کار با اولویت قرار گرفت.

وی در پایان افزود: رتبه عملکرد کشوری و رتبه در خوشه شرکت گاز استان قم در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در رده‌های پایین و دو رقمی بوده که در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸ به رتبه کشوری ۸ و رتبه ۳ در خوشه صعود یافته است و این امر حاصل تلاش دلسوزانه و خالصانه و مستمر و پایدار کلیه همکاران محترم در امور مهندسی و بهره‌برداری بوده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

آگهی مناقصه: آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

شماره مناقصه: ۵-۹۹

«آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار»

 1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد، به منظورتهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی ساختمان پست امداد منطقه یک شرکت گاز استان قم از خدمات پیمانکار ذیصلاح استفاده نماید.

لذا از کلیه پیمانکاران که دارای صلاحیت در رشته ابنیه (پایه ۴ و بالاتر) و رشته تاسیسات (پایه ۵ و بالاتر) بصورت توامان می‌باشند دعوت می‌شود نسبت به دریافت فرم‌های استعلام ارزیابی کیفی از سامانه ستاد به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۱۰ اقدام نمائید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 1. برنامه زمانبندی:

۲-۱- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۱۷/۲/۹۹ می باشد.

۲-۲- مهلت اعلام آمادگی و دریافت فرمهای استعلام  ارزیابی کیفی تاساعت ۱۹روزسه شنبه مورخ ۳۰/۰۲/۹۹ می‌باشد.

۲-۳- مهلت عودت ارائه اسناد ارزیابی کیفی تاساعت ۱۹روزسه شنبه مورخ ۱۳/۰۳/۹۹ می‌باشد.

۲-۴- اعلام نتیجه و تاریخ دریافت اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی به اطلاع مناقصه گران رسانده می شود

 1. نکات قابل توجه:

۳-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۳-۲- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۳-۳- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۱۲۱۲۶۶-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

۳-۴- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  www.nigc-qpgc.ir  ارسال گردیده است.

 روابط عمومی شرکت گاز استان قم

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله ۸ (PC)

شماره مناقصه: ۴-۹۹

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله ۸ (PC)

 1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده موضوع فوق، اجرای خطوط پلی اتیلن وخطوط فولادی (شبکه توزیع وتغذیه) بطول تقریبی ۶ هزار متر طبق مستندات در دفترچه مناقصه، به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 2. برنامه زمانبندی مناقصه:

۲-۱- تاریخ انتشار اسناد در سامانه: مورخ ۱۵/۲/۹۹ می باشد.

۲-۲- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۹

۲-۳- جلسه پاسخ به سوالات (در صورت نیاز متعاقبا اعلام می گردد)

۲-۴- مهلت ارسال پاکت پیشنهاد قیمت واسناد: ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۹

۲-۵- زمان گشایش پاکت های ارزیابی کیفی ساعت ۱۱ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۹

۲-۶- زمان گشایش پاکت های”الف، ب و ج”: ساعت ۹ صبح روزسه شنبه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹

 1. شرایط متقاضیان:

۳-۱- توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی

۳-۲- دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه ۵ رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۳-۳- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۳-۴- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۳-۵- ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس درصورت پیشنهاد قیمت بالای ده برابرسقف معاملات متوسط

 1. نکات قابل توجه:

۴-۱-ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۴-۲-این پیمان (معادل ۱۵ درصد مبلغ قرارداد) پیش پرداخت دارد ومشمول تعدیل نیز می باشد.

۴-۳-شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۴-۴-در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ ویا۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵و۳۶۱۲۱۲۰۵-۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

۴-۵- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید شیر فولادی ( توپی) جوشی “۱۶ کلاس ۶۰۰ همراه با Actuator

شماره مناقصه: ۳-۹۹

«آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید شیر فولادی ( توپی) جوشی “۱۶ کلاس ۶۰۰ همراه با Actuator

 1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی ساده موضوع فوق مطابق با آخرین استاندارد IGS که جزئیات دراسناد مناقصه توضیح داده می شود، به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 2. برنامه زمانبندی مناقصه:

۲-۱-تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۱۳/۲/۹۹ می باشد.

۲-۲-مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت ۱۹ روزدو شنبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۹

۲-۳-جلسه توضیح اسناد / پاسخ به سوالات: درصورت نیاز اطلاع رسانی میشود.

۲-۴- مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روزشنبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۹

۲-۵-زمان گشایش پاکت های ارزیابی فنی: ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹

۲-۶-زمان گشایش پاکت قیمت متعاقبا پس از ارزیابی فنی اعلام می گردد.

 1. شرایط متقاضیان:

۳-۱-توانایی انجام کار در مدت ۱۲۰ روز تقویمی

۳-۲- دارا بودن گواهی پروانه تولید و بهره برداری

۳-۳- عضویت در سامانه تامین الکترونیکی وزارت نفت (EP) ودارابودن تاییدیه های لازم

۳-۴-توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و نود و پنج میلیون ریال) به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۳-۴-توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۳-۵-ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس درصورت ارائه مبلغ پیشنهادی بالای ۱۰برابرسقف معاملات متوسط

 1. نکات قابل توجه:

۴-۱-ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۴-۲-این پیمان معادل ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پیش پرداخت دارد ومشمول تعدیل نمیباشد.

۴-۳-شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۴-۴-در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره های ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵ تماس ۳۶۱۲۱۳۷۳-۰۲۵ و ۳۶۱۲۱۵۲۶-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

۴-۵- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب